เตรียมเฝ้าระวัง ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้น ช่วง 31 ก.ค. – 8 ส.ค. 65

กอปภ.ก.เตรียมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้น 8 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขง ช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม–8 สิงหาคม 2565 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.30 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่า ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง พบว่าระดับน้ำที่สถานีจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงวันที่ 27–28 กรกฎาคม 2565 เพิ่มขึ้น 1.24 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้น 1,090 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ประกอบกับคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม–8 สิงหาคม 2565 ดังนี้

  • สถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันระดับน้ำ 3.22 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 9.58 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 31 กรกฏาคม–1 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1–1.2 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง
ภาพจาก มติชน
  • สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ปัจจุบันระดับน้ำ 5.59 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7.41 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 2–3 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.8–1.2 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง
ภาพจาก มติชน
  • ตั้งแต่สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย จนถึง สถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่งเฉลี่ย 6.5 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.8 – 1.2 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง
ภาพจาก มติชน

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้แจ้งจังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงในช่วงดังกล่าว และประสานหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงทราบล่วงหน้า พร้อมเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง

ท้ายนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชั่น “THAI DISASTER ALERT” และหากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป