ม.ขอนแก่น เผย 3 มาตรการช่วยนักศึกษา บุคลากร จากผลกระทบน้ำท่วม

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผย 3 มาตรการช่วยเหลือ บุคลากรและนักศึกษาในช่วงน้ำท่วม จากผลกระทบพายุโนรู

วันที่ 30 กันยายน 2565 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่าในช่วง 2-3 วันนี้ จังหวัดขอนแก่น มีภาวะฝนตกหนักซึ่งเกิดจากร่องความกดอากาศต่ำ ซึ่งทำให้ฝนตกมาก และตกนานจนกระทั่งก่อให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่น รวมทั้งในพื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัย

“นักศึกษา บุคลากร ของเราได้รับผลกระทบในการเดินทางมาทำงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากพอสมควร ประกอบกับมีพายุลูกใหม่ ชื่อพายุ โนรู ได้ขึ้นฝั่งเวียดนามเมื่อวันก่อน และได้เคลื่อนตัวเข้ามายังประเทศลาว และคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อจากนั้นจะเคลื่อนตัวต่อไปในภาคเหนือ เพราะฉะนั้นในจังหวัดขอนแก่นเอง จะเริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28-29 และ 30 กันยายน 2565”

รศ.นพ.ชาญชัยกล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นถึงปัญหา และอุปสรรคการทำงานของบุคลากร จึงได้ออกประกาศ เพื่อที่จะเป็นมาตรการช่วยเหลือรองรับผลกระทบที่จะเกิดจากปัญหา ฝนตกหนัก พายุ อุทกภัย โดยมีอยู่ 3 มาตรการด้วยกัน

มาตรการ 1 จะมีการอนุญาตให้ทำงานที่บ้านหรือ work from home คล้าย ๆ ช่วงเกิดสถานการณ์โควิด แต่คราวนี้เกิดจากการที่บุคลากรของเราบ้านถูกน้ำท่วม หรือบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่เดินทางไม่ได้ เพราะถนนถูกตัดขาด ทำให้มาทำงานสาย หรือกลับบ้านไม่ได้ อาจก่อให้เกิดอันตรายและความไม่ปลอดภัย

ทางมหาวิทยาลัยจึงออกประกาศขึ้นมา เพื่อรองรับบุคลากรที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ โดยสามารถแจ้งหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตทำงานที่บ้าน

มาตรการที่ 2 คือเรื่องยานพาหนะ บุคลากร นักศึกษา หลายท่านมีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อยู่ที่บ้าน เมื่อเกิดน้ำท่วมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จะได้รับความเสียหาย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสถานที่ให้ท่านนำรถมาจอดในพื้นที่มหาวิทยาลัยได้

จุดแรกได้กำหนดไว้ที่ลานจอดรถของอาคารพลศึกษา ซึ่งจอดรถได้ประมาณ 200 คัน ท่านที่ประสงค์จะมาใช้บริการจอดรถ ขอให้ติดต่อ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ 08-1954-7708 และคุณมรกต สุบินหมายเลขโทรศัพท์ 09-4469-1542 กรณีหากมีผู้มาใช้ลานจอดเป็นจำนวนมาก และไม่เพียงพอจะใช้ลานจอดที่ 2 ต่อไป

มาตรการที่ 3 ที่พักกรณีบุคลากรประสบปัญหาบ้านพักถูกน้ำท่วม หรือเดินทางไม่ได้ แต่มีความจำเป็นต้องมาทำงานในมหาวิทยาลัย เช่น คนที่ต้องมาให้บริการโดยเฉพาะโรงพยาบาล ทางมหาวิทยาลัยมีการเตรียมการที่พักเป็นหอพักที่ 26 ซึ่งพักได้ประมาณ 160 คน ตรงนี้สามารถให้บุคลากร และนักศึกษาที่อยู่ข้างนอก หรือที่พักไกลจากมหาวิทยาลัย มาติดต่อเข้าขอพักได้

ท่านใดที่ต้องการจะมาพักที่หอ 26 ขอให้ติดต่อ คุณเพ็ญนภา ชนะทัพ หมายเลขโทรศัพท์ 08-1739-2955 และถ้าหากหอ 26 เต็ม จะมีที่สำรองอีกจุดหนึ่งบริเวณโรงยิมซึ่งเดิมเป็นที่พักของนักกีฬา สามารถพักได้อีกประมาณ 60 คน

นอกจากนี้ทางสำนักงานอธิการบดี โดยฝ่ายกิจการพิเศษ กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อที่จะจัดหาน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ หากเรียบร้อยแล้วจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป


ในส่วนของนักศึกษาก็เช่นเดียวกันตอนนี้ทางกองพัฒนานักศึกษา เริ่มจัดตั้งศูนย์ที่จะรับบริจาคน้ำดื่ม สิ่งของ เพื่อที่จะช่วยเหลือนักศึกษา หากเรียบร้อยแล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบต่อไป