ม.เกษตรฯ สำรวจพื้นที่กำหนดลงเสาเข็มสร้างคณะแพทย์ฯ เดือน พ.ย.นี้

ม.เกษตร

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้างคณะแพทยศาสตร์ คาดลงเสาเข็มเดือนพฤศจิกายนนี้ 

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดตัวโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมกับจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่บางเขน กรุงเทพฯ นั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เผยแพร่ภาพคณะผู้บริหารนำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าตรวจพื้นที่บริเวณหอพักหญิง (เดิม) ฝั่งริมถนนวิภาวดีฯ เพื่อกำหนดจุดเจาะเข็มพื้น พร้อมกับตรวจสภาพดิน น้ำใต้พื้นดิน และพื้นที่โดยรอบ สำหรับการก่อสร้างอาคาร อีกทั้งยังระบุว่า คาดว่าจะเริ่มดำเนินการลงเสาเข็มกลุ่มอาคารแพทยศาสตร์ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 และกำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ช่วงเฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ม.เกษตร2

ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเน้นองค์ความรู้ที่แข็งแกร่งเดิมด้านการเกษตร อาหาร ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการจัดลำดับ QS Ranking by Subject : Agriculture and Forestry ปี 2022 อยู่ลำดับที่ 53 ของโลก ซึ่งจะนำไปบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของประชาชน เช่น สัตวแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ดำเนินการอยู่แล้วตามนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)

และเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นิสิตแพทย์ต้องเรียนรู้ในสาขาวิชาเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-medicine and Bio-innovation) ซึ่งเป็นสาขาทางการแพทย์ที่ไม่เคยมีสถาบันใดดำเนินการมาก่อนในประเทศ

ส่วนความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอน คาดจะรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 ซึ่งขณะนี้กำลังรอการอนุมัติรับรองหลักสูตรจากแพทยสภา

ม.เกษตร

เกษตร

คณะแพทยฯ ม.เกษตร