คุณหญิงกัลยา นำคณะบินสหรัฐเตรียมพบ แทมมี ดักเวิร์ธ

คุณหญิงกัลยา นำคณะฯ เยือนสหรัฐ

คุณหญิงกัลยา นำคณะบินไปสหรัฐ หารือความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำกับหลายเมือง เตรียมพบสมาชิกวุฒิสภา “แทมมี ดักเวิร์ธ” ประสานความร่วมมือไทย-สหรัฐ ยกระดับอาชีวะเกษตรสู่สากล

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กล่าวว่า ดร.คุณหญิงกัลยา ได้นำคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะทำงานโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาดูงาน และหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคตในระหว่างวันที่ 5-12 ธันวาคม 2565

จากการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ (Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand : Water for Life) ครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.คุณหญิงกัลยา ในฐานะประธานกองทุนบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และประธานการจัดงาน

ได้รับคำเชิญจากนครหลวงน้ำบุกเบิกอำเภอของมหานครชิคาโก (Metropolitan Water Reclammation District of Greater Chicago หรือ MWRD) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนหนึ่งของรัฐบาลท้องถิ่นเมืองชิคาโก โดยการประสานงานจากนายธเนศ นะธิศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน สถาบันองค์กรน้ำใต้ดินอเมริกา (American Groundwater Solution : AGS) ให้ไปศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหารือแนวทางความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำระหว่างกันในอนาคต

โดยในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ดร.คุณหญิงกัลยา และคณะ มีกำหนดการเดินทางไป University of Illinois Chicago (UIC) เพื่อเยี่ยมชม Science and Engineer Department, University of Illinois Chicago หลังจากนั้นจะเดินทางไปฮันโนเวอร์ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เพื่อพบปะกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมถึงกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 

Advertisment

ส่วนในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 จะเข้าพบคณะกรรมการของ MWRD, IL Senator, State Representatives, Local Electives Officials ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาและการจัดการน้ำเสียของสหรัฐ และเดินทางไปสำนักงานใหญ่ของ Illinois Section AWWA (American Water Works Association) พบปะและประชุมร่วมกับผู้บริหารของ AWWA เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการน้ำและของเสีย 

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 จะเดินทางไปเยี่ยมชม Chicago High School for Agricultural Science และ Illinois Mathematics and Science Academy สำหรับภารกิจวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ดร.คุณหญิงกัลยา และคณะจะเดินทางไป Water Conserve II เมืองออเรนจ์เคาน์ตี้ และเยี่ยมชม McCarty Ranch Preserve / St Lucie River C-23 Water Project พร้อมกับเยี่ยมชมพื้นที่ฟาร์มที่ Reclamation water

และในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 จะเข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองไมอามี และเดินทางไป Florida International University (FIU) เพื่อประชุมร่วมกับ Key Water Faculty and Students ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำระดับโลก ส่วนในวันที่ 11 ธันวาคม 2565 มีกำหนดการเข้าเยี่ยมชม Forst Science Museum in Miami

นางดรุณวรรณกล่าวต่อว่า ในวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ดร.คุณหญิงกัลยาจะมีการประชุม Virtual Conference Meeting กับนางลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาจากมลรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งจะหารือต่อความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในมลรัฐอิลลินอยส์ ทั้งในเรื่อง การบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับการศึกษาของไทยโดยเฉพาะอาชีวเกษตรในการผลิตนักศึกษาหลักสูตรชลกร ให้มีองค์ความรู้ที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล

Advertisment

“คุณหญิงกัลยาต้องการยกระดับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำในระดับสากล โดยที่ผ่านมาโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ได้มีการประสานงานความร่วมมือไม่เฉพาะเครือข่ายในประเทศเท่านั้น แต่มีการประสานกับเครือข่ายต่างประเทศหลายแห่งในการเชื่อมโยงนำองค์ความรู้ที่เป็นสากลมาปรับใช้กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับคนในพื้นที่ชุมชน” 

ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของ ดร.คุณหญิงกัลยา โดยการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนฯ ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั้ง 47 แห่งในระยะ 3 ปีที่ผ่านมามีความคืบหน้าไปมาก ผ่านหลักสูตร “ชลกร” เพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและบนความยั่งยืน ด้วยการนำศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 

ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการที่จริงจังและต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ในรั้ววิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังต้องขยายผลสู่ชุมชน เพื่อช่วยแก้ปัญหาความยากจนสร้างอาชีพ และสร้างรายได้จากการมีน้ำกิน-น้ำใช้ได้อีกด้วย