ม.เชียงใหม่ ตั้งกรรมการสอบ ปมข่าวบุคลากรซื้อสิทธิงานวิจัยใส่ชื่อตัวเอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง หลังมีข่าวบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย

วันที่ 9 มกราคม 2566 จากกรณีที่มีนักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัย พบว่ามีการซื้อขายสิทธิในงานวิจัยที่ตนเองไม่ได้เป็นคนค้นคว้าเอง เพื่อให้มีชื่อเป็นผู้ทำงานวิจัยและนำไปหาประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มเติม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยว่า มีอาจารย์ท่านหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจำนวนงานวิจัยเป็นจำนวนมากในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี และส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยข้ามศาสตร์ จนนำไปสู่การตั้งคำถามและการเรียกร้องให้ตรวจสอบนั้น

ล่าสุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ระบุว่า “ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ มีการลงข่าว เรื่อง การกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนั้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุด โดยถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง เพื่อดำเนินการทางวินัยกับบุคคลดังกล่าวตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต่อไปแล้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอยืนยันที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมทางวิชาการต่อไป”

Advertisment