ทรู-มูลนิธิถันยรักษ์ ผนึก ม.ราชภัฏ เผยแพร่โครงการพิชิตมะเร็งเต้านม

ทรู-มูลนิธิถันยรักษ์ ผนึก ม.ราชภัฏ เผยแพร่โครงการพิชิตมะเร็งเต้านม

ทรู และ มูลนิธิถันยรักษ์ ผนึกกำลัง ม.ราชภัฏ ทั่วประเทศ ให้ความรู้ประชาชน ผ่านการประกวดโครงการพิชิตมะเร็งเต้านม ชิงทุนการศึกษากว่า 1 ล้านบาท

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ และ นางบุษดี เจียรวนนท์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และกลุ่มทรู โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ “โครงภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปี 2565” โดยมีชมรมผ่านเข้ารอบ 12 ชมรม ชิงถ้วยเกียรติยศจาก มูลนิธิฯ และทุนการศึกษามูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค

โครงภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม

Advertisement

นางบุษดี เจียรวนนท์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2539 มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนให้ผู้หญิงไทยพ้นจากภัยมะเร็งเต้านม ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างเหมาะสม ผ่านรักษาคนทุกกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน

มูลนิธิฯ ดำเนินงานตามปณิธานดังกล่าวมาโดยตลอด ทั้งด้านการรณรงค์ผ่านเครือข่าย และการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมผ่านศูนย์ถันยรักษ์ที่โรงพยาบาลศิริราช

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหญิงไทย กว่า 2 หมื่นรายต่อปี และมีอัตรการเสียชีวิตมากถึง 8 พันราย โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้หญิงในเอเชียยังมีอัตราการพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่อายุยังน้อย มากกว่าผู้หญิงตะวันตก

อย่างไรก็ดีเต้านมเป็นอวัยวะภายนอก จึงตรวจและคัดกรองหาสิ่งผิดปกติเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง และรักษาให้หายขาดได้

ทรู-มูลนิธิถันยรักษ์ ผนึก ม.ราชภัฏ เผยแพร่โครงการพิชิตมะเร็งเต้านม

มูลนิธิฯ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้การดูแลเต้านมและการตรวจเต้าด้วยตนเองเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ตัวแทนคณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมนำไปขยายผลภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนในทุกพื้นที่

Advertisement

จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว มูลนิธิฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ร่วมกันต่อยอดสู่การประกวด โครงการ ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยมะเร็งเต้านมอย่างเป็นรูปธรรม

โดยมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนทุนในการจัดตั้งชมรมพร้อมด้วยอุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานในการเผยแพร่องค์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม ทั้งการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) และ ระบบบันทึกการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง (BSE Application) อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยที่ส่งโครงการจัดตั้งชมรมถันยรักษ์ เข้าประกวดจำนวน 26 แห่ง ตลอดเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ขอชื่นชมความตั้งใจอย่างจริงจังในการวางแผนดำเนินการ ซึ่งสามารถเผยแพร่ข้อมูลสู่กลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า 20,000 คนแล้ว

ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้าน “ตุ๊ก-ชนกวนันท์ รักชีพ” ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ของโครงการ ที่ร่วมขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพมาตลอด และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการตัดสินครั้งนี้ กล่าวว่า สุขภาพมีความสำคัญ ซึ่งต้องดูแลแบบพอดี เพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกาย ไม่ใช่สุดโต่งเกินไป

สิ่งสำคัญที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงโรคมะเร็งเต้านม คือ การประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงง่าย นำเสนอแบบสนุก และใช้คำง่าย ๆ ให้ชาวบ้านเข้าใจ ทั้งสุภาพบุรุษและสตรี รวมถึงคนทุกวัย

Advertisement

ผู้ชายสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ภรรยาหรือคนรักได้ เยาวชนก็เช่นกันที่เป็นกระบอกเสียงให้คนในครอบครัว เพื่อตระหนักถึงภัยดังกล่าว

สำหรับการประกวดในครั้งนี้ หนึ่งสิ่งที่โดดเด่นคือ ความคิดสร้างสรรค์ของทุกชมรม ที่พยายามถ่ายทอดกิจกรรมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมออกสู่สาธารณะ นั่นคือ ความตั้งใจที่จะทำให้สังคมเห็น

สุดท้ายนี้ขอฝากถึงประชาชนทุกเพศทุกวัย ร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ต้องดูแลให้ดี ส่วนมะเร็งเต้านม มีคีย์เวิร์ดง่าย ๆ คือ “รู้เร็ว รักษาง่าย” ต้องทำลายความคิดที่ว่า “ไม่ตรวจ ไม่เจอ” ทิ้งไป

ทรู-มูลนิธิถันยรักษ์ ผนึก ม.ราชภัฏ เผยแพร่โครงการพิชิตมะเร็งเต้านม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พลังนักศึกษาสู่ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม

ทุกวันนี้มะเร็งเต้านมเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่อายุน้อยลง มูลนิธิฯ เห็นถึงความสำคัญของการป้องกัน มากกว่าการรักษา จึงเกิดการดำเนินงานในเชิงรุก

โดยเล็งเห็นความสามารถของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพในการเข้าถึงชุมชน ทั้งในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด และชุมชนเล็ก ๆ เพื่อให้ความรู้กับประชาชน

มูลนิธิฯ มีแอปพิลเคชั่นเพื่อติดตามและให้เกิดความยั่งยืน ไม่ใช่แค่จบการประกวดโครงการแล้วจบไป นักศึกษาทุกคนจึงทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ด้วยความตั้งใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์

เป้าหมายของมูลนิธิฯ คือ การมุ่งไปสู่จำนวนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เป็นศูนย์ ไม่ใช่ว่าไม่มีโรค แต่ต้องเจอและรักษาให้เร็ว อีกทั้งยังต้องทำให้ประชาชนเข้าถึง ที่ผ่านมามีกิจกรรมมากมาย เช่น แอปพลิเคชั่นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีช่วยได้เป็นอย่างมาก

สำหรับการประกวด เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ละชมรมต้องมีกิจกรรมที่ส่งอิทธิพลกับชุมชนให้ได้มากที่สุด

“ส่วนตัวมีความประทับใจและทึ่งในความสามารถของนักศึกษา บางมุมเราคิดไม่ถึง แต่น้อง ๆ สามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับกิจกรรมได้ ประชาชนจึงสนใจและเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมมากขึ้น ซึ่งเริ่มจากคนในครอบครั้ว เพื่อน และคนในมหาวิทยาลัย กระจายสู่คนในชุมชนและพื้นที่ ซึ่งทุกคนเข้าใจจุดหมายของชมรม พลังเหล่านี้ส่งถึงเราอย่างน่าอัศจรรย์” นางบุษดี กล่าว

มูลนิธิฯ วางแผนที่จะต่อยอดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องมีกิจกรรมใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์ในทุก ๆ ปี และติดตามผลอย่างใกล้ชิด ซึ่งแน่นอนว่ายังเป็นการร่วมมือกับเด็ก ๆ รุ่นต่อไป และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกท่าน

โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะเป็นกำลังสำคัญในการลดอัตรการเสียชีวิตของโรงมะเร็งเต้านมในประเทศไทยได้

 ผู้ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชมรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปี 2565 ได้แก่ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ซึ่งได้ทุนการศึกษามูลค่ากว่า 50,000 บาท

สำหรับรอบชิงชนะเลิศ มีชมรบถันยรักษ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏผ่านเข้ารอบ 12 ชมรมด้วยกัน ได้แก่ ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ราชภัฏอุดรธานี, ราชภัฏสุรินทร์, ราชภัฏพระนคร, ราชภัฏนครราชสีมา, ราชภัฏภูเก็ต, ราชภัฏอุบลราชธานี, ราชภัฏเพชรบุรี, ราชภัฏกาญจนบุรี, ราชภัฏเชียงใหม่, ราชภัฏเลย และ ราชภัฏสวนสุนันทา