TCAS67 ทปอ.เพิ่มข้อมูลหลักสูตร ค่าเรียน อัตราได้งาน เป็นตัวช่วยเด็กตัดสินใจ

TCAS

TCAS67 เปิดให้ลงทะเบียน 28 ต.ค.นี้ ทปอ.เร่งปรับระบบ เพิ่มรายละเอียดหลักสูตรมากขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายการเรียน อัตราได้งานทำ เงินเดือนเฉลี่ย เป็นข้อมูลช่วยเด็กตัดสินใจ หวังลดปริมาณเด็กซิ่ว

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า การรับสมัครทีแคส ประจำปีการศึกษา 2567 จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนใช้งานในระบบตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม

ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมระบบพร้อมแล้ว โดยใช้ระบบเดิม แต่ปรับปรุงเล็กน้อยก็พร้อมเปิดใช้งาน แต่ที่ยากคือการนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน ที่ส่งมาจากโรงเรียนในสังกัดต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ต้องรอให้โรงเรียนสอบปลายภาค ปิดภาคเรียน และประมวลผล แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่ระบบ TCAS คาดว่าจะนำเข้าข้อมูลได้ทันเปิดลงทะเบียนในวันที่ 28 ตุลาคมนี้

รศ.ดร.ชาลีกล่าวต่อว่า TCAS67 มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ คือ ในการสมัครทุกรอบ จะระบุข้อมูลแต่ละสาขาวิชาละเอียดมากขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร อัตราการได้งานทำ เงินเดือนเฉลี่ย และอัตราการจบของแต่ละหลักสูตร

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้อาจได้ไม่ครบทุกหลักสูตร เพราะการนำเข้าข้อมูลส่วนนี้ เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น แม้ ทปอ.จะเปิดระบบให้ใส่ข้อมูล แต่บางมหาวิทยาลัยอาจเลือกไม่นำเข้าข้อมูล หรือไม่พร้อมที่จะนำเข้าข้อมูลได้ ส่วนสาเหตุที่ระบุรายละเอียดมากขนาดนี้ เพราะที่ผ่านมาผู้สมัครหลายราย เมื่อเข้าไปเรียนแล้วซิ่วบ้าง หรือยืนยันสิทธิแล้วกดสละสิทธิบ้าง เนื่องจากทราบข้อมูลค่าใช้จ่ายใช้ตลอดหลักสูตรแล้วพบว่าจ่ายไม่ไหว จึงอยากให้ผู้สมัครรับรู้ข้อมูลนี้ตั้งแต่เลือกสาขาวิชา หรือหลักสูตรนั้น ๆ

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้สมัครเลือกเรียนหลักสูตรนั้น ๆ เพราะคิดว่าได้เงินเดือนดี โดยไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องสรุปข้อมูลหลักสูตรของตนเอง ทั้งอัตราการเรียนจบ อัตราการมีงานทำ ส่งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อยู่แล้ว จึงมองว่าเมื่อมีข้อมูลนี้อยู่ในมือ น่าจะนำมาเปิดเผยให้ผู้สมัครรู้ไปเลย เพราะถือเป็นประโยชน์ ช่วยให้ผู้สมัครตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชานั้น ๆ เชื่อว่าหากให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจครบถ้วน คนซิ่วก็อาจจะน้อยลงด้วย

สำหรับ TCAS67 เปิดรับสมัคร 4 รอบ ได้แก่

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

วันรับสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
ยืนยันสิทธิในระบบ วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567
สละสิทธิในระบบ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ หรือวันที่ 4 พฤษภาคม 2567

รอบ 2 โควตา

วันรับสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
ยืนยันสิทธิในระบบ วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567
สละสิทธิในระบบ วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

รอบ 3 แอดมิสชั่น

รับสมัครในระบบ mytcas.com วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567
ประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2567
ยืนยันสิทธิในระบบ วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567
สละสิทธิในระบบ วันที่ 26 พฤษภาคม 2567

รอบ 4 รับตรงอิสระ

รับสมัครตามมหาวิทยาลัยกำหนด วันที่ 27 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2567
ประกาศผลในระบบครั้งแรก วันที่ 6 มิถุนายน 2567
ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2567