เพิ่มพูน เล็งเพิ่มค่าตอบแทนครู สร้างแรงจูงใจหวังดึงคนเก่งทำงาน

เพิ่มพูน ชิดชอบ
เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เล็งหาแนวทางเพิ่มค่าตอบแทนครู เน้นสาขาขาดแคลน สร้างแรงจูงใจดึงคนเก่งทำงาน เผยอาจประเมินครูผู้สอนทุก 3 ปี หากผลงานดีมีเงินพิเศษให้ 2-3 พันบาท

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 มติชน รายงานว่า พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ เห็นชอบหลักการให้มีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพลเรือน (ก.พ.)

โดยปรับขึ้นในส่วนของข้าราชการบรรจุใหม่ปีละ 10% ใน 2 ปีงบประมาณ ได้แก่ ปีงบประมาณ 2567 และปีงบประมาณ 2568 ซึ่งจะทำให้เงินเดือนของข้าราชการบรรจุใหม่อยู่ที่ 18,000 บาทต่อเดือน ในปีงบประมาณ 2568 จากปัจจุบันอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน

การเริ่มปรับฐานเงินเดือนข้าราชการจบใหม่ 10% จะเริ่มต้นในเดือน พฤษภาคม 2568 หลังจากที่ พ.ร.บ.งบประมาณประกาศใช้แล้ว โดยปี 2567 ขึ้น 10% หรือ 16,500 บาท ส่วนปี 2568 ขึ้น 10% หรือ 18,000 บาท  ส่วนข้าราชการชั้นผู้น้อยอื่น ๆ ที่เข้ามารับราชการก่อน และยังไม่ถึงระดับชำนาญการ และยังมีเงินเดือนไม่ถึง 18,000 บาทต่อเดือน จะมีการปรับฐานเงินเดือนขึ้นไปให้อยู่ในที่สูงกว่าข้าราชการบรรจุใหม่นั้น

พลตำรวจเอกเพิ่มพูนกล่าวต่อว่า ในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็คงต้องปรับให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) จะเป็นผู้ดูแล และคงไม่ใช่เรื่องเงินเดือนครูอย่างเดียว แต่รวมถึงค่าตอบแทนอื่น ๆ ทั้งเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนวิชาชีพ โดยให้ไปคิดว่ามีอะไรบ้างที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาได้

“ทั้งนี้ เงินค่าตอบแทนที่จะเพิ่มขึ้น จะต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากการทำงานที่มากกว่างานปกติ หรือเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้กับครูในสาขาที่ขาดแคลน เช่น ครูภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องยอมรับว่าขาดแคลนและมีคนมาสมัครน้อย ส่วนหนึ่งเพราะเรื่องค่าตอบแทน เด็กก็ไม่สนใจมาเรียน ทำให้ขาดแคลนครู

ดังนั้นอาจต้องใช้ค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจ เพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพมาเป็นครู รวมถึงเรื่องการจ้างครูต่างชาติ หากอยากได้ครูที่มีคุณภาพ ก็อาจต้องจ้างในราคาที่สูง ตรงนี้อยู่ระหว่างพิจารณา ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าครูผู้สอนในปัจจุบันไม่มีคุณภาพ ครูผู้สอนของเรามีคุณภาพอยู่แล้ว แต่ก็จะต้องมีการพัฒนา

ซึ่งขณะนี้กำลังคิดว่าจะเพิ่มคุณภาพครูผู้สอนได้อย่างไร เช่น อาจให้มีการทดสอบประเมินครูผู้สอนทุก 3 ปี หากประเมินผ่าน สามารถสอนนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็อาจมีเงินพิเศษขึ้นมา 2,000-3,000 บาท เป็นต้น”


พลตำรวจเอกเพิ่มพูนกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามการดำเนินการ จะเน้นสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนเรียนครูในสาขาที่ขาดแคลนเพิ่มมากขึ้น เรื่องนี้จำเป็นต้องเร่งทำ เพราะหากครูดี มีคุณภาพ ก็จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับสิ่งที่เขาทำ เป็นขวัญกำลังใจ ที่จะทำให้ครูทำงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ ทุ่มเทกับการเรียนการสอนมากขึ้น ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ