ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ เช็คเวลาขอรับเงินเดือน 2 รอบ ต้องยื่นเมื่อไหร่ ?

เงินเดือนข้าราชการ จ่ายเงินเดือน 2 งวด แจ้งความประสงค์

กรมบัญชีกลางเปิดเผยแนวทาง “ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ” ยื่นเรื่องของรับเงินเดือน 2 รอบ เผยข้าราชการเริ่มยื่นได้แล้วภายใน 15 ธ.ค.นี้ ส่วนลูกจ้างประจำต้องยื่นเดือน 1-15 ก.พ.67

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมบัญชีกลางได้เผยแพร่แนวทาง การรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ 2 รอบ โดยสมัครใจ โดยระบุว่า กรณีที่ประสงค์จะรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ 1 รอบ เหมือนเดิม ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ โดยจะได้รับตามกำหนดเดิม

ทั้งนี้ กรณีข้าราชการ ประสงค์จะรับการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ 2 รอบ ต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์ (แบบ 1 ขรก.) ภายในวันที่ 1-15 ธ.ค.2566 ซึ่งจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือน ม.ค.2567 เป็นต้นไป
ส่วนลูกจ้างประจำ ประสงค์จะรับการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ 2 รอบ ต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์ (แบบ 1 ลจ.) ภายในวันที่ 1-15 ก.พ.2567 ซึ่งจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือน มี.ค.2567 เป็นต้นไป

โดยเงินจะเข้าบัญชี ดังนี้

-รอบแรก วันที่ 16 ของเดือน (ตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้น)
-รอบสอง ก่อนวันทำการสุดท้าย 3 วันทำการ

สำหรับแบบแสดงความประสงค์ของข้าราชการ มี 3 แบบ ดังนี้

แบบ 1 ขรก.
– สำหรับข้าราชการที่ประสงค์เลือกรับเงินเดือน 2 รอบ ยื่นแบบภายในวันที่ 1 – 15 ธ.ค. 2566 เท่านั้น
-ส่วนราชการบันทึกแบบฯ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 ธ.ค. 2566

แบบ 2 ขรก.
– สำหรับข้าราชการที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือน ยื่นแบบภายในวันที่ 1 – 15 ธ.ค. ของทุกปี
-ส่วนราชการบันทึกแบบฯ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธ.ค. ของทุกปี

แบบ 3 ขรก.
-สำหรับข้าราชการที่ประสงค์เลือกรับเงินเดือน 2 รอบ และยังไม่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลจ่ายตรงฯ เช่น บรรจุใหม่/กลับเข้ารับราชการ/โอนย้าย
-ส่วนราชการบันทึกแบบฯ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่บรรจุหรือ วันกลับเข้ารับราชการ หรือ โอนย้าย

ส่วนแบบแสดงความประสงค์ของลูกจ้างประจำ มี 2 แบบ ดังนี้

แบบ 1 ลจ.
-สำหรับลูกจ้างประจำที่ประสงค์เลือกรับค่าจ้าง 2 รอบ ยื่นแบบภายในวันที่ 1 – 15 ก.พ. 2567 เท่านั้น
-ส่วนราชการบันทึกแบบฯ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1- 29 ก.พ. 2567


แบบ 2 ลจ.
-สำหรับลูกจ้างประจำที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับค่าจ้าง ยื่นแบบภายในวันที่ 1 – 15 ธ.ค. ของทุกปี
-ส่วนราชการบันทึกแบบฯ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธ.ค. ของทุกปี