สสว.ผนึก “มข.” ปั้นบูสต์แคมป์ ดึงมือโปร MIT ฝึกทักษะผู้ประกอบการไทย

สสว.จับมือ มข.ผุดโปรเจ็กต์บูสต์แคมป์ เสริมศักยภาพ สร้างความพร้อมผู้ประกอบการไทย รุกตลาดอาเซียน รับ 20 คน ฝึกฝนทักษะกับโค้ชจาก MIT-สแตนฟอร์ด 

ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์อาเซียน ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า มข.ร่วมกับสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดทำโครงการ “Born Global BusinessModel” สำหรับผู้ประกอบการเพื่อชี้ช่องทางในการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น ทั้ง สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา

ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อมเข้าไปทำธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ภายใต้กรอบของคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อย (ASEAN Coordinating Committee on MCCMSME) โดยนำผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้ามาฝึกอบรมใน “บูสต์แคมป์” รวม 5 วัน แบบไม่มีค่าใช้จ่ายความพิเศษของโครงการ Born Global Business Model นี้คือ 1) รับผู้ประกอบการแค่ 20 คน จาก 20 กิจการเท่านั้น

2) มีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MassachusettsInstitute of Technology) หรือ MIT จากประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มาร่วมออกแบบหลักสูตร พร้อมทั้งเป็นผู้ฝึกให้ และที่กำลังอยู่ระหว่างประสานงานคือผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศส และฟิลิปปินส์ด้วย โดยเน้นไปที่ให้ผู้ประกอบการได้มีความคิดใหม่ บนโจทย์ที่สำคัญที่สุด คือความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก พร้อมทั้งหากต้องการลงทุนจริง จะต้องนำต้นทุนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาคำนวณว่าคุ้มค่าหรือไม่

3) จะเน้นให้ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลย พร้อมทั้งใช้นวัตกรรมมาเสริมการทำธุรกิจด้วย

และ 4) ในกรณีที่ผู้สนใจไม่ได้เข้าร่วมบูสต์แคมป์ ทางโครงการจะจัดทำเป็นวิดีโอเพื่อแจกให้กับผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกด้วย

“ถ้าเราทำแบบเดิมจะไม่เวิร์ก เราจึงต้องเชิญมืออาชีพจากต่างประเทศมาสอน เพื่อทำให้เป็นเสมือนเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ทั้ง 20 คนจะอยู่ในค่ายของเราเพื่อเตรียมความพร้อม และฝึกไปด้วยกัน โดยที่ในวันสุดท้ายจะมีการทดลอง pitching เพื่อดูผู้ประกอบการว่าทั้งแนวทางการทำธุรกิจแบบ MIT และสแตนฟอร์ด สามารถทำให้ผู้ประกอบการได้คิดและฝึกหัดตามได้หรือไม่”

“ดร.นิ่มนวล” กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากร่วมทำกิจกรรมทั้ง 5 วันแล้ว ทางโครงการจะมีการติดตามผู้ประกอบการ 2 เดือน เพื่อประเมินผลว่าผู้ประกอบการสามารถต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้หรือไม่ รวมถึงทำให้ผู้ประกอบการรู้ถึงตัวตนและความถนัดที่แท้จริงของตัวเองหาจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนที่มี นอกจากนี้ทางโครงการยังอยู่ในระหว่างพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ความพร้อมของผู้ประกอบการแต่ละรายว่าจะไปทำการตลาดในต่างประเทศได้หรือไม่ เพื่อให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้ผู้ประกอบการไทยมีไอเดียในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้หรือไม่ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปทำตลาดในช่วง 3 ปีนับจากนี้

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับโครงการ Born Global Business Model วางกรอบหลักสูตร เนื้อหาการอบรมปฏิบัติการรูปแบบ boost camp เพื่อศึกษาและฝึกฝนอย่างเข้มข้น เสมือนถูกฝึกในค่ายทหาร ภายใต้ชื่อ “BOOST Camp” ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทดลองระหว่างที่มีการอบรมปฏิบัติการ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เนื้อหาจะประกอบด้วยการวิเคราะห์ผู้ประกอบการให้เลือกโมเดลที่เหมาะสม การนำสินค้าและบริการในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ พร้อมกับการวิเคราะห์และออกแบบลูกค้าต้นฉบับ (persona) เทคนิคในการเจรจาต่อรอง การสร้างและรักษาพันธมิตรทางธุรกิจ การใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางการค้า และการร่วมทุนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

สำหรับผลของการศึกษาจะนำมาวิเคราะห์รูปแบบโมเดลธุรกิจ พร้อมสรุปผลของการศึกษาให้เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้นำไปใช้ได้เห็นภาพรวมของงาน และได้ข้อมูลครบถ้วน มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ให้สามารถไปศึกษาค้นคว้าต่อได้อีกด้วย ซึ่งบูสต์แคมป์ดังกล่าวจะดำเนินการ8-12 กรกฎาคม 2562 นี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ