บัญชีฯ มธ.งัดแผนโกอินเตอร์ ควงมหา’ลัยดัง ปั้นหลักสูตร “ดับเบิลดีกรี”

รศ.ดร.พิภพ อุดร

บัญชีฯ มธ.เผยแผนปี”62 พร้อมโกอินเตอร์เต็มรูปแบบ หลังคว้า 3 รางวัลด้านการบริหารธุรกิจระดับโลก ร่วมมือพาร์ตเนอร์ “Bocconi University” มหา”ลัยในอิตาลี นำร่องปั้นหลักสูตร “ดับเบิลดีกรี” สกัดเด็กไทยเรียนต่อนอกพร้อมปริญญา 2 ใบ และส่งนักศึกษาไทยฝึกงาน ตปท. จัดคอร์ส ReSkill รับการขยายธุรกิจรองรับตลาดสังคมผู้สูงวัยในอนาคต

รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ”ว่า สำหรับแผนดำเนินการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในปี 2562 ต้องตอบโจทย์ 3 เสาหลัก คือ นวัตกรรม (innovative), การเรียนรู้ (practical)และการเชื่อมต่อ (connected)ประกอบไปด้วย 1) การเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจแบบ “ดับเบิลดีกรี” ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ หรืออาจจะเรียกว่า “คู่ค้า” และได้รับรองมาตรฐานในระดับเดียวกัน อย่างเช่น “Bocconi University” ประเทศอิตาลี ในเมืองมิลาน ที่มีชื่อเสียงทางด้านหลักสูตรการเงินระดับโลก อีกทั้งยังอยู่

ในระหว่างการเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป รวมถึงมหาวิทยาลัยในแถบเอเชียอีก 2 แห่งด้วย หลักสูตรนี้จะเรียน 4 ปี แบ่งเป็นเรียนที่ธรรมศาสตร์ 2 ปี และเรียนกับมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมืออีก 2 ปี 2) ส่งเสริมให้นักศึกษาไปฝึกงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้น และ 3) การจัดคอร์สพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะ หรือ ReSkill เพื่อให้ทันกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง

เหตุผลที่ทำให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมุ่งเน้นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมาจากแรงขับเคลื่อนสำคัญ คือ การได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ จาก 3 เวทีที่ได้รับการยอมรับระดับโลก คือ รางวัล AACSB (Assocition to Advance Collegiate Schools of Business) จากสหรัฐอเมริกา ที่มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 30,000 ราย ตามมาด้วยรางวัล EQUIS (European Quality Improvement System) จากยุโรป และรางวัล AMBA (AcceleratedMBA Program) จากประเทศอังกฤษซึ่งการได้รับทั้ง 3 รางวัล ทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในไทยที่ได้รับทั้ง 3 รางวัล และในปัจจุบันมีเพียง 90 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ได้รับรางวัลครบทั้ง 3 มาตรฐาน“ในเมื่อเรามีมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานโลกแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนเมืองนอกเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น แต่หากสนใจไปเรียนต่างประเทศ เรามีหลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนสูงสุด 1 ปี ทั้งนี้ เมื่อได้ Tripple Crow แล้ว ต้องรักษามาตรฐานไว้ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเหมือน “Signal of Quality” ต่อให้ไม่เคยได้ยินคำว่า ธรรมศาสตร์ Business School ก็ตาม แต่หากเห็นเครื่องหมายของรางวัล จะรู้ทันทีว่าบัญชีของเรามาตรฐานระดับอินเตอร์ ส่วนที่กำลังอยู่ในระหว่างทำงานคือ การหาคู่ค้าหรือมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเท่ากัน มาจับมือร่วมกันทันที” รศ.ดร.พิภพกล่าว

รศ.ดร.พิภพกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การแข่งขันในธุรกิจการศึกษาที่รุนแรงมากขึ้น จะต้องออกแบบการเรียนการสอนที่มีความ “ยืดหยุ่น” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะคนทำงานให้เท่าทันกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา รวมถึงต้องทันกับเทรนด์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทางคณะมีแนวคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เพราะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ เนื่องจากตามเทรนด์ด้านประชากร (demographics) ที่เห็นชัดคือ อัตราการเกิดของประชากรลดลงไปเรื่อย ๆ ที่สำคัญคือ อัตรา “การตายลดลง” ด้วยเช่นกัน

จากเดิมที่มองว่าคนอายุ 60 ปีถือว่าแก่แล้ว แต่ปัจจุบันจะเห็นว่าคนอายุ 60-70 ปียังเดินได้ปกติ นอกจากนี้ยังพบว่าคนอายุ 90 ปีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งยังมีการวิจัยที่พบว่าเด็กที่เกิดหลังปี 2007 จะมีอายุยืนยาว 100 ปี เนื่องจากการพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์ การรับประทานอาหาร และการใช้ชีวิต ไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทำให้มีอายุยืนยาวมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าคนญี่ปุ่นที่มีอายุเกิน 100 ปี รวมถึงภายในไม่เกิน 20 ปีต่อจากนี้ อายุเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นจะขึ้นไปถึง 120 ปี ขณะที่ประชากรในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็จะมีอายุเกิน 100 ปีเช่นกัน

จากเหตุผลข้างต้น ทำให้มองเห็นถึงแนวโน้มทางการศึกษาต่อจากนี้ จะเน้นไปที่เรื่อง “life long learning” อย่างจริงจัง ฉะนั้น คนทำงานต้องกลับมาเรียน-ศึกษาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ได้มากขึ้น หรือเพิ่มทักษะจากของเดิมที่มีอยู่ ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งในบทบาทของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ และไม่จำเป็นต้องเรียนในชั้นเรียนแล้ว เนื่องจากมีเครื่องมือใหม่ ๆ เข้ามาเสริม คือ การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ที่ทำให้การเรียนรู้ง่ายและกว้างขวางมากขึ้น

“อย่างความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทุกวันนี้สามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าได้แล้ว และต่อไปในอนาคต ร่างกายของมนุษย์อาจจะเปลี่ยนได้ทุกชิ้น ตอนนี้โรงพยาบาลในไทยก็ทำได้แล้ว วิทยาการทางการแพทย์ทำให้คนไม่แก่ หากอายุเฉลี่ยของประชากรขึ้นเป็น 100 ปี แปลว่าถ้าเราใช้เกษียณที่ 60 ปี เท่ากับว่าต้องเหลือเวลาอีกอย่างน้อย 40 ปี เราถึงจะตายฉะนั้น ในช่วงอายุ 60 ปีนั้น ถือว่าผ่านมาแค่ครึ่งชีวิตเท่านั้น จะให้เลิกทำงานเลยไม่ได้แน่นอน เวลาที่เหลือสามารถหาความรู้เพิ่มและทำงานได้ต่อไป”


รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ในปี 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศจาก 4 คณะ คือ 1) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2) คณะศิลปศาสตร์ 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 4) คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งแต่ละคณะจะมีเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา และทุนการศึกษาสนับสนุนที่แตกต่างกัน โดยคณะบัญชีมอบทุนสนับสนุนการไปฝึกงานต่างประเทศระหว่าง 1-30 มิถุนายน ที่ Luoyang Northern EK Chor Motorcycle Co.,Ltd. (Dayang Motorcycle) เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน รวม 3 ทุน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ