สวทช.ใช้ ‘KidBright’ ปั้นนวัตกรน้อยคิดเชิงตรรกะ

ในอนาคตอุตสาหกรรมที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นด้านเทคโนโลยีที่อาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนั้น เด็กวันนี้จึงเป็นกำลังของชาติที่จะต้องถูกเตรียมให้พร้อมกับการทำงานในสายงานในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงผนึกกำลัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเด็กไทยสู่การเป็นนวัตกร ส่งเสริมสังคมความคิดสร้างสรรค์ของตัวแทนเยาวชนจากสถานศึกษากว่า 80 แห่งใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา ในการจัดแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งจับเส้น และการนำเสนอโครงงานสมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright เพื่อสร้างชิ้นงาน3 มิติ และ internet of things (KidBright, LekObot, NETPIE) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

“ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ” ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การแข่งขันKidBright เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายผลการพัฒนาบุคลากร STEM หรือวิทยาศาสตร์ (science) เทคโนโลยี (technology) วิศวกรรมศาสตร์ (engineering) และคณิตศาสตร์ (mathematics) สำหรับพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ซึ่งทางหน่วยงานร่วมมือกับพันธมิตรหลายภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดเชิงระบบ สามารถเข้าใจกระบวนการเขียนโปรแกรม ผ่านชุดคำสั่งโปรแกรม KidBright รองรับการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ที่หลากหลาย และการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (internet of things)

“บอร์ดสมองกล KidBright เป็นผลงานวิจัย และพัฒนาโดยเนคเทค สวทช.ในการเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเรื่องการเขียนโปรแกรมสำหรับเยาวชนวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบเรียนและเล่น โดยบอร์ดถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซ็นเซอร์ที่เข้าใจง่าย ควบคุมการทำงานด้วยชุดคำสั่งที่ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดคำสั่งได้เองแบบ block-structured programming ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เช่น รดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนด หรือเปิด-ปิดไฟตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น”ปัจจุบันมีสถานศึกษาในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการขยายผลนี้แล้วกว่า 80 แห่ง ตั้งแต่ระดับอนุบาล, ประถม, มัธยมตอนต้น และมัธยมปลาย ไปจนถึงระดับอาชีวศึกษา ส่วนรูปแบบการแข่งขันของโครงการ KidBright จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การประกวดโครงงาน,การแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM, การแข่งขันหุ่นยนต์ KidBright และการแข่งขันหุ่นยนต์ไต่ราว

สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงงานสมองกลฝังตัว Smart Wheelchair ของนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง โดยทางทีมตั้งใจออกแบบให้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึงผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว และจำเป็นต้องช่วยเหลือตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือได้รับบาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน ด้วยการติดตั้งกลไกอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งควบคุมการทำงานผ่านบอร์ด KidBright เข้ากับรถเข็น ให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่และระดับความเร็วได้

โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอัตราการเต้นของชีพจร ที่จะส่งข้อมูลแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ป่วยมีอัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่า 40 หรือสูงกว่า 110 ครั้ง/นาที และเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเอียง แจ้งเตือนกรณีรถเข็นเกิดเหตุพลิกคว่ำ ทั้งยังมีปุ่มฉุกเฉินสำหรับขอความช่วยเหลือ หากผู้ป่วยเกิดอาการผิดปกติ


นับว่าเป็นการสร้างทัศนคติ และอุปนิสัยการเป็นนวัตกร และผู้ประกอบการเทคโนโลยีในกลุ่มเยาวชน เนื่องจากเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสำหรับอนาคตต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ