DMHT จับมือ ม.กรุงเทพ พัฒนาทักษะบริการให้นักศึกษา

DMHT จับมือ ม.กรุงเทพ พัฒนาทักษะบริการให้นักศึกษา

นอกจากความรู้จากภาคทฤษฎีในห้องเรียนแล้ว ความรู้จากการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง ถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน อย่างโครงการ “DIAGEO LEARNING FOR LIFE” ของ “บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (DMHT)” ที่ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการพัฒนาศักยภาพในสายงานธุรกิจการท่องเที่ยว และการบริการ ให้แก่นักศึกษาอายุ 20 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ล่าสุด ดิอาจิโอฯได้จัดฝึกอบรมทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพและรับผิดชอบแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพการบริการเครื่องดื่มเบื้องต้น และยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

“อัลแบร์โต อิเบอัส” กรรมการผู้จัดการ DMHT กล่าวว่า วิชาชีพในสายธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการถือเป็นอีกสายงานที่กำลังเป็นที่นิยมในคนรุ่นใหม่ โดยดิอาจิโอฯมุ่งหวังให้โครงการ LEARNING FOR LIFE เป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในรูปแบบการลงมือทำจริงกับมืออาชีพ พร้อมต่อยอดทักษะและองค์ความรู้สู่ความสำเร็จด้านอาชีพต่อไปในอนาคต

“โครงการนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของดิอาจิโอฯ ในการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประเทศ โดยข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่า ปี 2561 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 3 ล้านล้านบาท และยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และวัฒนธรรมการดื่มอย่างรับผิดชอบให้คนรอบข้างได้อีกด้วย”

“สำหรับหลักสูตร DIAGEO LEARNING FOR LIFE จะประกอบด้วย การอบรมการให้บริการอย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเสิร์ฟอย่างรับผิดชอบ โดยจะสอนตั้งแต่เนื้อหาขั้นพื้นฐานที่เป็นภาคทฤษฎี และศิลป์ของอาชีพบาร์เทนเดอร์ ตลอดจนพื้นฐานทักษะที่จำเป็นต่อวิชาชีพ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ต่อไป”

นอกจากนี้ “อัลแบร์โต” กล่าวว่า ส่วนการอบรมในภาคปฏิบัติ จะเป็นหลักสูตร DIAGEO BAR ACADEMY (Foundation) ที่จะลงรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับแอลกอฮอล์แต่ละชนิด เทคนิคการแยกรสชาติ เพื่อสร้างวิธีคิดในการต่อยอดนำวัตถุดิบต่าง ๆ มาสร้างสรรค์เครื่องดื่มใหม่ ๆ พร้อมกับสาธิตการทำเมนูเครื่องดื่มค็อกเทลที่ถูกต้องจากแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ของบริษัทที่เป็นวิทยากรของโครงการ

“นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การวัดผลจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Wine & Spirit Education Trust (WSET) องค์กรระดับโลกที่ให้การรับรองคุณวุฒิด้านไวน์และสุรากลั่น เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่สายอาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการในอีกทางหนึ่งด้วย”

หนึ่งในนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “วุฒิภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระบุว่า “โครงการนี้เป็นอีกความสำเร็จที่ทำให้ตนได้เข้าใกล้ความฝันที่อยากจะเป็นบาร์เทนเดอร์มืออาชีพมากขึ้น และในขณะนี้มีโอกาสไปฝึกงานที่พูลบาร์ของโรงแรมห้าดาวย่านบางรัก ได้ทำงานอยู่หลังบาร์ และทำทุกอย่างเหมือนบาร์เทนเดอร์ ทำให้ผมเข้าใจวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างถ่องแท้และรอบด้าน นำความรู้เรื่องการเสิร์ฟอย่างรับผิดชอบไปใช้ในชีวิตการทำงานได้อีกด้วย”

ขณะที่ “ศิริรัตน์ จิตราวุฒิพร” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า “โครงการนี้ได้ช่วยปูพื้นฐานความรู้เรื่องเครื่องดื่มหลากหลายรูปแบบ ซึ่งส่วนที่คิดว่าสำคัญและนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันคือ ความรู้เรื่อง DRINKiQ ที่สอนให้ดื่มอย่างรับผิดชอบ และยังได้รับความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ อีกส่วนหนึ่งของโครงการที่ประทับใจ คือ เวิร์กช็อป DIAGEO BAR ACADEMY ที่ช่วยเสริมทักษะในเรื่องศาสตร์ และศิลป์การชงเครื่องดื่ม ทำให้เราเข้าใจค็อกเทลลึกซึ้ง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เราได้ลองสร้างสรรค์เครื่องดื่มเอง เชื่อว่าจะนำไปต่อยอดกับงานบริการบนสายการบินที่อยากทำในอนาคตได้”

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ