ม.เอกชนโหนกระแสโควิดดึงนักศึกษา ลดค่าเทอม-หอพักฟรี-ทุน1แสน

มหา’ลัยเอกชนแห่ลดค่าธรรมเนียม-ผ่อนค่าเทอมไม่มีดอกเบี้ย หลังไวรัสโควิด-19 ทำเศรษฐกิจพัง เปิดเทอมใหม่แข่งงัดไม้เด็ดหวังดึงนักศึกษา ชูกลยุทธ์เรียนจบเร็ว, ผ่อนจ่ายค่าเทอม, ไม่ต้องยื่นคะแนน TCAS-GAT/PAT-O-NET โปรยยาหอมจัดเวลาเรียนตามความต้องการ พร้อมช่วยจ่ายค่าหอพัก 1,000 บาททุกเดือน

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” สำรวจมาตรการลดผลกระทบจากไวรัสโควิด-19ของมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง ปรากฏว่าทุกแห่งต่างงัดกลยุทธ์ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้ปกครองบางรายตกงานฉับพลันทำให้รายได้ลดลงไม่สามารถจ่ายค่าเทอม และค่าบำรุงการศึกษาในปี 2562-2563

มธบ.ให้ น.ศ.ผ่อนชำระค่าเทอม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) มอบส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปี 2562 ให้นักศึกษาทุกคนไม่น้อยกว่า25% และเปิดให้นักศึกษาที่ประสบปัญหายื่นเรื่องขอ “ผ่อนชำระ” ค่าเทอมได้ ส่วนนักศึกษาใหม่ปี 2563จะเน้นไปที่ความคล่องตัว เพื่อให้สมัครเรียนง่าย และรวดเร็ว ยื่นแค่บัตรประชาชนเท่านั้น ส่วนวุฒิการศึกษายื่นภายหลังได้ สำหรับบางรายที่ต้องการยื่นกู้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ทาง มธบ.ให้จ่ายค่าจองสิทธิ์ 2,000 บาท ส่วนนักศึกษาที่ไม่ยื่นขอกู้เงินจ่ายขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่เหลือผ่อนจ่ายไม่มีดอกเบี้ย

มธร.เน้นจบไว-เลือกเวลาเรียน

ส่วนมหาวิทยาลัยธนบุรี (มธร.) ชูทางเลือกการเรียนที่หลากหลาย โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนด้วยทำงานด้วย ทั้งยังเลือกเรียนเพียงวันพุธวันเดียว เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ทำงานโรงงาน รวมถึงผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และนักศึกษาที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี เพราะจะใช้เวลาเรียน 3 ปีครึ่ง ส่วนผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ที่เทียบโอน ใช้เวลาเรียน 2 ปี จำกัดบางสาขาและให้เทียบโอนหน่วยกิตสูงสุดถึง 57 หน่วยกิตชูคอนเซ็ปต์ “ทฤษฎีจัด ปฏิบัติได้” เฉพาะสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย และหากนักศึกษาสนใจอยากเรียนออกแบบกราฟิก, พัฒนาเกม, มัลติมีเดีย, และอื่น ๆ ไม่ต้องสอบ GAT-PAT เพราะรัฐบาลสนับสนุนที่สำคัญสาขาเหล่านี้ยังกู้ยืมเงินได้ทั้ง กยศ.และ กรอ. พร้อมลดเงินต้น30%, ดอกเบี้ย 0.5 โดยมีช่วงเวลาเรียนให้เลือก คือ รอบเช้าวันเสาร์, ค่ำวันอาทิตย์ และวันพุธ ทั้งยังมีการให้ “ส่วนลด” ตลอดหลักสูตรอีก 40,000 บาท

นอร์ทกรุงเทพ คืนค่าบำรุงฯ-ปลอด TCAS

ขณะที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (มนก.) พร้อมช่วยเหลือนักศึกษาตั้งแต่ระดับ ป.ตรี-ป.เอก ด้วยการ “คืน” ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562 รวมถึงยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่อนผันค่าเล่าเรียน โดยระดับ ป.ตรีคืนค่าบำรุงการศึกษา/ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์ 30% (สำหรับภาคปกติ และภาคสมทบ) ส่วนนักศึกษาระดับ ป.โท-ป.เอก คืนค่าบำรุงการศึกษาให้ 2,000 บาท โดยเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา

สำหรับนักศึกษาใหม่ โควตารับตรง ป.ตรี ไม่ต้องยื่น portfolio, ไม่ต้องสอบ TCAS พร้อมรับทุนการศึกษาสูงสุด 120,000 บาท ภายในที่กำหนดทั้งมีทางเลือกให้นักศึกษา ป.ตรี บางรายที่เรียนด้วยและทำงานไปด้วย โดยให้เลือกเรียนได้ในวันอาทิตย์

ส่วนการรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท-ป.เอก มีทุนการศึกษาให้สูงสุด90,000 บาท และเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ คณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้เวลาเรียน 420 ชั่วโมง มีค่าลงทะเบียนเรียนแบบ “เหมาจ่าย” ทั้งยังได้รับเครื่องแบบ และตำราเรียนฟรีอีกด้วย

แสตมฟอร์ดชูทดลองเรียน ป.โท

ส่วนมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน โฟกัสไปที่นักศึกษา ป.โท โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักสูตร “กลยุทธ์ทางธุรกิจยุคใหม่” ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร MBA & MPA เพื่อการวางแผนในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน ที่สำคัญ หากผู้เรียนลงทะเบียนเรียนภายในช่วงงานแนะแนวการศึกษาจะได้รับทุน 10,000 บาท นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ยื่น GED (general educational development) ซึ่งหมายถึงผลการสอบที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา และ IGCSE (international general certificate of secondary educational) จำนวน 5 วิชา ก็สามารถสมัครเรียนได้ทันทีอีกด้วย และป.โท แสตมฟอร์ด MBA มีหลักสูตร “เปิดใหม่” กลุ่มวิชาเลือก digital marketing ที่เน้นเสริมความรู้เฉพาะด้านสัปดาห์ละ 1 วัน เลือกเรียนวันเสาร์หรืออาทิตย์ แต่จบใน 1.5 ปี ซึ่งจะเรียนที่อโศกแคมปัส กรุงเทพฯ

มรบ.ชูของฟรีมีในโลก

สำหรับการรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (มรบ.) ในปี 2563 ชูคอนเซ็ปต์ “ฟรี” ตั้งแต่ให้บริการหอพักฟรี จ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟอยู่ที่ประมาณ300 บาท/เดือน และได้รับชุดนิสิต, เสื้อกิจกรรม, รองเท้า, ถุงเท้า พร้อมเอกสารประกอบการเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร ทั้งยังมีบริการฟิตเนส, สระว่ายน้ำ, WiFi ฟรี และมีงานพาร์ตไทม์ให้นักศึกษาทำระหว่างเรียนอีกด้วย

สำหรับหลักสูตรจะมีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้โลกดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน สาขาการจัดการโรงแรมและอีเวนต์ และสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร และการจัดการภัตตาคาร โดยเฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ผู้สมัครไม่ต้องยื่น portfolio, ไม่ต้องยื่นคะแนน TCAS, คะแนน GAT/PAT และคะแนน O-NET และเร็ว ๆ นี้จะมีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อสร้างพยาบาลมืออาชีพ เรียนจบภายใน 3 ปีครึ่ง

ม.หอการค้าฯแบ่งจ่ายค่าเทอม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค.) จัดทุน “startup” มูลค่า 8,000 บาท มัดใจนักศึกษาใหม่ โดยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ แจกไอแพด และนักศึกษาใหม่ จะให้ 1.แบ่งชำระค่าเทอม 3 งวด/เทอม 2. จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคารหากชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยคิดดอกเบี้ย 0% 3 เดือน 3. จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องกู้ กรอ. และ กยศ.

ม.เกริกช่วยค่าหอพัก 1 พันบาท

ขณะที่มหาวิทยาลัยเกริก (ม.กร.) หลักสูตรไทยได้รับสิทธิ์เรียนภาษาจีน ฟรี และสำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการเรียนหลักสูตรภาษาจีน ม.เกริกมีวิทยาลัยนานาชาติที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน โดยเจ้าของภาษา ในราคาค่าเทอมเท่ากับหลักสูตรภาษาไทย และมีสิทธิประโยชน์ 1. รับทุน กยศ.และ กรอ.

โดยผู้ปกครองไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน2. สนับสนุนค่าหอพักนักศึกษาเดือนละ 1,000 บาท รวม 1 ปีการศึกษา รับส่วนลดค่าเทอมอีก 10% ตลอดหลักสูตร

SPU มอบทุนทำธุรกิจ 1 แสนบาท

สำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ช่วยนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ด้วยการคืนค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น 25% ของค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา และ 15% ของค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาไม่เกิน 50%และเตรียมทุนการศึกษาสูงสุดถึง 50,000 บาท ขณะเดียวกันก็ยังมีทุนพิเศษให้กับนักศึกษาบางรายที่เริ่มต้นทำธุรกิจอีก 100,000 บาท แต่นักศึกษาจะต้องเรียนคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเท่านั้น