ศธ. ร่างข้อตกลง ร.ร.ปลอดภัย จัดศูนย์ MOE Safety ดูแลครู-นร.ในทุกมิติ

ศธ. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานศึกษาปลอดภัย จัดศูนย์ MOE Safety ดูแลครู นักเรียน และบุคลากร ในทุกมิติ พร้อมลงนามความร่วมมือ 16 มิ.ย. นี้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย โดยมีผู้แทนกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมว่า เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการมาตลอด และมีหลายมิติ ศธ.จึงไม่สามารถดูแลได้ตามลำพังทั้งหมด จึงได้จัดประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานศึกษาปลอดภัย

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

“จะมีการลงนามความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564”

ศธ.จะดำเนินการจัดตั้ง MOE Safety Center เพื่อเป็นศูนย์ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ โดยมีโครงสร้างเป็นคณะกรรมการที่สามารถตรวจสอบการทำงานแต่ละระดับได้ โดยขอบข่ายของเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุม เรื่องความปลอดภัยของครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาในต่างจังหวัดกับในกรุงเทพฯ ก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไป


“สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือ สถานศึกษาต้องประเมินความเสี่ยงของตนเองก่อน ตามบริบทและความหลากหลายของแต่ละแห่ง จากนั้น ศธ.จะนำข้อมูลไปประเมิน วัดมาตรฐานว่าระดับไหนจึงจะถือว่าปลอดภัยแล้ว พร้อมทั้งสามารถชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนในระยะต่อไปอาจมีการใช้แอปพลิเคชันให้เป็นช่องทางในการรับเรื่องและเข้าถึงปัญหาต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น”

ขณะเดียวกัน MOE Safety Center จะรวมกับศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) ที่จัดตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นหนึ่งเดียว มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ