วิทยาศาสตร์ มธ.แจกทุนเรียนฟรี “วิทย์คอม ลำปาง” รองรับ น.ร.17 จังหวัดภาคเหนือ

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รับทุนการศึกษา “ทุนบุญชู ตรีทอง” ทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวนเมื่อแรกเข้า เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาองค์ความรู้แบบผสมผสานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.reg.tu.ac.th ระหว่างวันที่ 15 – 31 มกราคม 2561 และประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา 02-564-4441-79 ต่อ 1634-1638 เว็บไซต์ www.lampang.tu.ac.th, www.tuadmissions.in.th

สำหรับเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา 1. ทุนการศึกษาแรกเข้า เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา จำนวน 22,300 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) 2. ระหว่างการศึกษาในปีแรก หาก “ผู้รับทุน” มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาค 1 ปีการศึกษาแรก ต่ำกว่า 1.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนในภาคการศึกษาต่อไป 3. ในปีการศึกษาต่อไป ทุกสิ้นปีการศึกษา หากผู้ได้รับทุนสามารถรักษาแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยลงทะเบียนไม่น้อยกว่าแผนการศึกษาของหลักสูตร ผู้รับทุนจะได้รับประโยชน์จนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีเงินสมทบเพิ่มเติม ดังนี้ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 แต่ไม่ถึง 3.00 ทุนการศึกษาสมทบ 5,000 บาทต่อปี มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 แต่ไม่ถึง 3.50 ทุนการศึกษาสมทบ 10,000 บาทต่อปี มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ทุนการศึกษาสมทบ 20,000 บาทต่อปี

 

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Previous articleพาชมโรงงานผลิต “ช็อกโกแลตเหรียญทอง” ขนมในตำนานที่หลายคนเคยกิน (ชมคลิป)
Next article“บิ๊กตู่” รับ 3 ปี ยังปลดทุกข์ให้ไม่ได้ ขอเวลาแก้ป้ญหา ลั่นไม่เกลียดใคร พร้อมให้อภัยเติมความดี