สอบ TCAS65 ภายใต้มาตรการ VUCA นักเรียน-ผู้จัดสอบ ต้องทำอะไรบ้าง

สอบ TCAS65

สธ. กำชับมาตรการ VUCA ใช้เป็นเกณฑ์จัดสอบ TCAS65 คุมเข้มโควิด “นักเรียน-ผู้จัดสอบ” ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดสอบแข่งขันเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย หรือ TCAS ประจำปี 2565 ได้ถูกกำหนดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเกณฑ์การจัดสอบภายใต้มาตรการ VUCA

“ประชาชาติธุรกิจ” พาทำความรู้จักมาตรการ VUCA และการปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบ และผู้จัดสอบ ตามมาตรการดังกล่าว

VUCA คืออะไร

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า VUCA คือมาตรการที่ถูกกำหนดให้เป็นมาตรการหลักในการ “เปิดประเทศ” ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

V คือ Vaccine : เมื่อฉีดวัคซีนครบโดส จะลดอัตราการป่วยหนัก

U คือ Universal Prevention : ต้องป้องกันตนเองตลอดเวลา สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

C คือ Covid Free Setting Area, District, Community : สถานที่บริการ พร้อมผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์

A คือ ATK (Antigen test kit) : พร้อมตรวจคัดกรองเสมอ เมื่อสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ หรือมีอาการทางเดินหายใจ

จัดสอบตามหลัก VUCA ทำอะไรบ้าง

การจัดการสอบ TCAS65 แบ่งสอบเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การสอบ GAT/PAT และสอบ 9 วิชาสามัญ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ผู้สอน ผู้จัดสอบ ต้องได้รับวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลดการสัมผัส และเว้นระยะห่าง

3. สถานที่จัดสอบ ต้องดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting

4. ผู้สอบ ผู้จัดสอบ ต้องประเมินความเสี่ยงไทยเซฟไทย ควรตรวจ ATK เมื่อมีอาการและมีความเสี่ยงสูง ไม่แนะนำให้ตรวจ ATK ทุกคน

ผู้สอบที่ติดเชื้อโควิดทำอย่างไร

สำหรับผู้เข้าสอบที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จะต้องเป็นผู้ป่วยในกลุ่ม “สีเขียว” ที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ให้แต่ละจังหวัดพิจารณาเปิดศูนย์สอบอย่างน้อย 1 แห่ง โดยอาจพิจารณาให้แยกพื้นที่กักตัวของชุมชนเพื่อจัดสอบ

ด้านการบริการจัดรถรับ-ส่งผู้ติดเชื้อเพื่อเดินทางมาสอบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แบ่งเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้ร่วมกับมูลนิธิ โรงพยาบาลราชวิถี จัดบริการแท็กซี่ฉุกเฉิน

ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต้องพิจารณาจัดบริการรับ-ส่ง