รับสมัคร ผอ.โรงเรียน 3,900 อัตรา ตำแหน่งว่างบรรจุทันที มีเกณฑ์อะไรบ้าง

ข้าราชการ
FILE PHOTO : กรมการปกครอง (ภาพประกอบข่าวเท่านั้น)

มีอัตราว่างได้บรรจุทันที เปิดไทม์ไลน์-เงื่อนไข ศธ. เปิดรับสมัคร-สอบ “รองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการ” รวม 3,927 อัตรา ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดดำเนินการคัดเลือก ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองอำนวยการโรงเรียน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เห็นชอบ โดยจากการสำรวจข้อมูลอัตราว่างที่สามารถเปิดรับสมัครได้ในครั้งนี้รวม 3,927 อัตรา

สมัคร-สอบ “ผู้อำนวยการ” วันไหน

  • ประกาศรับสมัครในเดือนกันยายน 2565
  • จัดสอบในเดือนตุลาคม 2565

สำหรับสาเหตุที่ต้องจัดสอบในเดือนตุลาคม นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ระบุว่า เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ ปี 2566 ในการจัดสอบ

สมัคร-สอบ “รองผู้อำนวยการ” วันไหน

  • สมัครคัดเลือกหลังทราบอัตราว่าง ภายหลังการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนและบรรจุแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

  • เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
  • ดำรงตำแหน่งหรือเคยเป็นตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เคยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่เคยดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ ครูที่มีวิทยะฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการ เป็นต้น

ทั้งนี้ หลังประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อย จะดำเนินการบรรจุแต่งตั้งแทนอัตราว่างทันที จากนั้นผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง