วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดหลักสูตรปริญญาโท วิชาการจัดการธุรกิจอาหารที่แรกในไทย

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดหลักสูตร ป.โท กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารแบบครบวงจร แห่งแรกในไทย สอนโดยผู้บริหารโรงแรม เจ้าของธุรกิจ และเชฟชื่อดัง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยดุสิตธานี จัดงาน “The Next Chapter of DTC MBA” Level Up Your Success ซึ่งเป็นการเปิดตัวหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Gastronomy Business Management) นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่สอนเกี่ยวกับธุรกิจอาหารครอบคลุมทุกมิติในระดับปริญญาโท

โดยผสมผสานศาสตร์วิชาหลากหลายที่เป็นสากลและจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เน้นการนำความรู้ไปใช้ได้จริงในธุรกิจอาหารร่วมสมัยทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก ทั้งผู้บริหารจากโรงแรมดุสิตธานีองค์กรแม่ของวิทยาลัยดุสิตธานี เจ้าของธุรกิจ และเซเลบริตี้เชฟชื่อดัง

ฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นสถาบันสอนด้านธุรกิจบริการ วิทยาลัยดุสิตธานีจึงมุ่งเน้นในการนำองค์ความรู้จากองค์กรแม่คือโรงแรมดุสิตธานี (Dusit International) ที่สั่งสมกว่า 29 ปีมาผสานเข้ากับองค์ความรู้ที่เป็นสากลอื่น ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ดังเช่นการเปิดกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Gastronomy Business Management) ระดับปริญญาโทในครั้งนี้

ฟราวเกอะ เกอร์เบนส์
ฟราวเกอะ เกอร์เบนส์

“อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิต เพราะคนเราจำเป็นต้องรับประทานอาหารทุกวัน ต่างจากปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นต้องใช้เพียงไม่กี่ครั้งหรือใช้เป็นครั้งคราว นอกจากนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ยิ่งมาตอกย้ำว่า ในขณะที่ธุรกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก แต่ธุรกิจอาหารกลับยังสามารถดำเนินต่อไปได้ วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งทุ่มเทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมบริการทั้งในระดับประเทศและสากล จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรที่บ่มเพาะผู้เรียนให้ประกอบธุรกิจและทำงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Advertisment

อีกทั้งปรับองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับเทรนด์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปของโลก และคาดหวังว่า กลุ่มวิชามุ่งเน้นใหม่นี้จะมาช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้ก้าวไปได้ไกลกว่า สามารถเอาตัวรอดได้ในทุกวิกฤตการณ์ และช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

ด้าน ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย คณบดีหลักสูตรไทย วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวเสริมว่า หลักสูตรนี้นับเป็นแห่งแรกในเมืองไทยที่สอนด้านศาสตร์การทำธุรกิจอาหารโดยตรง ไม่ใช่สอนแค่ด้านอาหารหรือสิ่งที่อยู่บนจานเพียงเท่านั้น ทั้งนี้จะพบว่าเมื่อเทียบกับหลักสูตรการตลาดและการจัดการทั่วไปแล้ว หลักสูตรปริญญาโทเฉพาะทางด้านธุรกิจอาหารยังนับว่ามีน้อยมากทั้งในไทยและต่างประเทศ

วิลาสินี ยนต์วิกัย-ศิรเดช โทณวณิก
วิลาสินี ยนต์วิกัย-ศิรเดช โทณวณิก

วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งได้รับการยอมรับมานานว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ อีกทั้งมีคอนเน็กชั่นด้านธุรกิจอาหารจำนวนมาก จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะเปิดกลุ่มวิชานี้ขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่จบมาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและผู้มีแพสชั่นในการทำธุรกิจอาหาร แต่อาจไม่ได้มีพื้นฐานด้านครัวมาโดยตรง จะได้มีทักษะในการบริหารธุรกิจอาหารให้ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ นายศิรเดช โทณวณิก รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการใหม่ กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงแรมอาศัย (ASAI) กล่าวว่า โรงแรมดุสิตธานีเน้นความยั่งยืนเป็นสำคัญ และในอนาคตอันใกล้ทุกธุรกิจในเครือจะส่งเสริมการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งไม่เพียงช่วยขจัดปัญหาพ่อค้าคนกลางอันจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร แต่ยังสอดคล้องกับทิศทางของโลกด้วย

Advertisment

ดังนั้นการเปิดหลักสูตรปริญญาโทของวิทยาลัยดุสิตธานี ก็จะมาช่วยตอกย้ำผู้เรียนให้ตระหนักถึงความยั่งยืนดังกล่าวนี้ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมการบริการและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ วิทยาลัยดุสิตธานีเชื่อมั่นว่า หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Gastronomy Business Management) ที่เปิดใหม่นี้ จะสามารถบ่มเพาะให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ประกอบการ เชฟ นักออกแบบอาหาร อาจารย์สอนการประกอบอาหาร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เหนือกว่าคนอื่น ๆ

ศิรเดช โทณวณิก
ศิรเดช โทณวณิก