กรมบัญชีกลาง จับมือ กรุงไทย เพิ่มความปลอดภัยจัดซื้อจัดจ้าง เริ่ม ต.ค.นี้

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

กรมบัญชีกลาง จับมือ กรุงไทย พัฒนาระบบ e-GP เพิ่มความปลอดภัย e-Bidding รองรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คาดเริ่ม ต.ค.นี้ เพื่อความโปร่งใส ป้องกันเปิดข้อมูลราคาก่อน ช่วยรัฐประหยัดงบฯ 10%

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยระหว่างเป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมบัญชีกลางกับธนาคารกรุงไทย โครงการ e-GP Transformation for Thailand’s Future : นวัตกรรมใหม่ ติดปีกผู้ประกอบการไทย ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ว่า เพื่อพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ด้วยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความปลอดภัยในการเสนอราคาด้วยวิธี e-Bidding ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เสนอราคาว่าไม่มีใครสามารถเข้าถึงการเสนอราคาได้ จนกว่าจะสิ้นสุดการเสนอราคา จึงจะเปิดเผยผลการเสนอราคาได้

นอกจากนี้ ยังได้นำระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังมาช่วยยืนยันตัวตน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วให้กับเอกชนในการขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ค้ำภาครัฐ สามารถลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการและสร้างมาตรการการบริการภาครัฐ ซึ่งระบบดังกล่าวจะเริ่มใช้ในเดือน ต.ค. 2565 นี้เป็นต้นไป

นางกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-Bidding ทั้งของราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเข้าสู่ระบบ e-GP เท่านั้น เพื่อความโปร่งใสและลบคำครหาการเปิดเผยราคาก่อนการประมูลสิ้นสุด และระบบนี้จะช่วยรัฐประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คาดว่าจะนำมาใช้ได้ในช่วงเดือน ต.ค. 65

กุลยา ตันติเตมิท
กุลยา ตันติเตมิท

“เราตั้งเป้าว่าจะประหยัดงบประมาณได้ 10% ยกตัวอย่าง เช่น ที่ผ่านมามีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-Bidding คิดเป็นเงิน 640,000 ล้านบาท จะช่วยประหยัดงบฯรัฐได้ 64,000 ล้านบาท”

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาสนับสนุนการทำงานของกรมบัญชีกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างอย่างสะดวกโปร่งใส และช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ที่เป็นผู้ค้าภาครัฐกว่า 300,000 ราย ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินมากขึ้น เพราะเมื่อเข้าสู่ระบบ e-Bidding ภาครัฐ จะมีการเชื่อมข้อมูลการเป็นคู่สัญญาสู่ระบบมาตรฐาน ยกระดับการทำธุรกรรมการค้ากับภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอย่างครบวงจร