ช.การช่าง คว้างาน กรมชลประทาน มูลค่า 3,280 ล้าน

ช.การช่าง

ช.การช่าง คว้างาน “กรมชลประทาน” ก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่า 3,280 ล้านบาท

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายอนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า

บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 65 ก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับกรมชลประทาน มูลค่าสัญญาทั้งสิ้น 3,280 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1,080 วัน