เช็ก 3 วิธี เจ้าหนี้สินมั่นคง ยื่นขอรับชำระหนี้ ที่กรมบังคับคดี

สินมั่นคง

เช็ก 3 วิธี เจ้าหนี้สินมั่นคงประกันภัย ยื่นขอรับชำระหนี้ที่กรมบังคับคดีได้ตั้งแต่วันนี้ หลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้พื้นฟูกิจการ

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังช่วงเช้าวันนี้ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้พื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) และตั้งบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำแผนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้น

ในขั้นตอนต่อไปสำหรับเจ้าหนี้ที่อาจจะไม่มีที่ปรึกษาทางกฎหมาย โดยหลังจากนี้เจ้าหนี้จะต้องไปแสดงตัวในกระบวนการว่าเป็นเจ้าหนี้สินมั่นคงประกันภัยจริง โดยวิธีการคือเจ้าหนี้จะต้องไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และแสดงเอกสารข้อมูลพยานหลักฐานว่าเป็นเจ้าหนี้ของสินมั่นคงประกันภัย

ซึ่งต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สำนักงานฟื้นฟูกิจการ กรมบังคับคดี ตั้งอยู่ที่กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 โดยศาลล้มละลายกลางได้ประสานกับทางกรมบังคับคดีแล้ว สามารถติดต่อขอข้อมูลเบื้องต้นได้เลยวันนี้

โดยเจ้าหนี้จะต้องมีหน้าที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ประกาศคำสั่งลงในราชกิจจานุเบกษา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งกำหนดลงประกาศคำสั่งในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 ธันวาคม 2565 โดยมีช่องทางในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ดังนี้

1.ยื่นคำขอรับชำระหนี้ออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th
2.ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคคีทั่วประเทศ
3.ยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ขอให้เจ้าหนี้ติดตามความคืบหน้าของคดีและรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th ต่อไป

อัพเดตข้อมูลการเงินของสินมั่นคงประกันภัย ณ สิ้นสุดเดือน มิ.ย. 65 มีสินทรัพย์ 7,871 ล้านบาท มีหนี้สิน 38,229 ล้านบาท โดยมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 30,357 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินค่าสินไหมประกันภัยโควิด โดยมีสินทรัพย์ที่แปลงเป็นเงินสดเพียง 2,481 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายอื่น ณ เดือน พ.ค.-ก.ค. 65 ประมาณ 550 ล้านบาทต่อเดือน

มีเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยโควิด 350,000 ราย ผู้เอาประกันภัย NonCOVID จำนวน 2.5 ล้านราย มีพนักงานจำนวน 1,780 ราย

Advertisement

และ ณ สิ้นเดือน เม.ย. 65 ได้ชำระเงินสินไหมประกันภัยโควิดแล้ว 11,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากเบี้ยประกันรับและกำไรสะสม ทั้งนี้พบว่าตั้งแต่ปี 2559-2563 สินมั่นคงประกันภัยมีสินทรัพย์กว่า 15,000 ล้านบาท มีหนี้สิน 9,000 ล้านบาท มีรายได้ 10,000 ล้านบาท มีกำไรตั้งแต่ 679-902 ล้านบาท