5 รายยื่นสมัครชิงเก้าอี้ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนใหม่ จับตา “เสกสรรค์-ฉัตรชัย” แรงสุด

เปิดรายชื่อผู้ผู้ท้าชิงเก้าอี้ “ผู้จัดการ ธ.ก.ส.” คนใน 2 คนนอก 3 คาดได้ข้อสรุปต้นปี’66

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการ โดยมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ ธ.ก.ส. จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้เข้ามาสมัคร 5 ราย ซึ่งเป็นคนใน 2 ราย และคนนอกอีก 3 ราย ได้แก่

1. นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการธ.ก.ส.
2. นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการธ.ก.ส.
3. นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
4. นายวุฒิพงศ์ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน
5. น.ส.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ซึ่งต่อไปเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ และเรียกผู้สมัครเข้ามาสอบสัมภาษณ์ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2566


ขณะที่คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ ธ.ก.ส. มี 5 คน ซึ่งลาออก 1 คน จึงเหลือ 4 คน ได้แก่ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข บอร์ดผู้แทนสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, นางเสาวณีย์ ไทยรุงโรจน์ บอร์ดผู้ทรงคุณวุฒิ, น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล บอร์ดผู้ทรงคุณวุฒิ, น.ส.สภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ บอร์ดจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และรอแต่งตั้งบอร์ดสรรหาเพิ่มเติมอีก 1 คน