หุ้น MORE เปิดซื้อขายวันนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยันปลดเครื่องหมาย SP

more return บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย SP เปิดทางซื้อขายหุ้น MORE เป็นปกติวันนี้ เตือนนักลงทุนพิจารณาใช้ข้อมูล-สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ในวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปลดเครื่องหมาย SP เพื่อเปิดให้มีการซื้อขายหุุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ตามปกติ หลังจากพิจารณาแล้วว่า การดำเนินการตลอด 5 วันที่ผ่านมาในสัปดาห์ก่อน ได้ทำอย่างครบถ้วนแล้ว

“ผลกระทบจากการที่จะปลด SP เราได้คำนวณและดูผลกระทบต่าง ๆ แล้ว โดยมองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อระบบ จึงค่อนข้างมั่นใจในการที่จะเปิดให้ซื้อขายได้ ทั้งนี้ เราค่อนข้างพอใจกับความสำเร็จในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ว่าได้ส่งข้อมูลให้กับทางตำรวจอย่างครบถ้วน รวมถึงการส่งข้อมูลให้กับผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว” นายภากรกล่าว

ทั้งนี้ ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่งได้รับข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่แจ้งด่วนเข้ามาเช้านี้ว่า ทาง ปปง.ได้มีคำสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเสียหายจากกรณีหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้นรวม 34 รายการ พร้อมดอกผล มีระยะเวลาไม่กำหนดภายในไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่มีคำสั่งออกไปในวันนี้

นายภากรกล่าวอีกว่า การซื้อขายหุ้น MORE ขอให้นักลงทุนใช้ข้อมูลและพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างรอบด้าน ก่อนจะตัดสินใจลงทุน