“อาคม” เคาะจ่ายเงินประกันรายได้งวดแรก 1 หมื่นล้านบาท เริ่ม 24 พ.ย.นี้

นาข้าว

บอร์ดธ.ก.ส. เคาะจ่ายเงินประกันรายได้ สำหรับลดต้นทุนการเพาะปลูกไร่ละ 1,000 บาท เริ่มงวดแรก 24 พ.ย.นี้ วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท ช่วยเกษตรกรกว่า 8 แสนคน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าว ปี 2565/2566 วงเงินรวม 8.1 หมื่นล้านบาท บอร์ดธ.ก.ส. ได้อนุมัติการจ่ายเงินจ่ายงวดแรก 24 พ.ย.65 นี้ วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกร 8 แสนราย สำหรับช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่

ทั้งนี้ จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อีกครั้ง เพื่อเป็นการคิกออฟการจ่ายเงินครั้งแรก

สำหรับวงเงิน 8.1 หมื่นล้านบาทนั้น แบ่งเป็นจำนวน 3 ก้อน ได้แก่ ก้อนแรก เงินส่วนต่างประมาณ 18,700 ล้านบาท ก้อนที่สอง มาตรการคู่ขนานยามที่ข้าวออกมาเยอะจะให้สต๊อกข้าวเก็บไว้ทั้งชาวนาและโรงสีมีเงินช่วยเหลือ จะทำให้ราคาข้าวไม่ตกลงไปวงเงินประมาณ 7,500 ล้านบาท และอีกก้อนคือไร่ละ 1,000 ประมาณ 55,000 ล้านบาท

“การจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการตรวจสอบ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 3 วันทำการ จึงจะเริ่มสามารถเริ่มจ่ายได้ โดยวันนี้หน่วยงานได้มีการประชุมและอนุมัติการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวไปแล้ว 6 งวด วงเงินรวม 3,400 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.65 เป็นงวดที่ 1”

"อาคม" เคาะจ่ายเงินประกันรายได้งวดแรก