เจนเนอราลี่-KKP จับลูกค้าเวลท์ ขายประกันออมทรัพย์ การันตีเงินคืน 3%

กำไร เงินบาท

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต จับมือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เจาะลูกค้าเวลท์ ขายประกันออมทรัพย์ ชำระเบี้ยครั้งเดียว 5 แสนบาท การันตีเงินคืน 3% ต่อปี

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจนเนอราลี่ไทยแลนด์ ได้ร่วมมือกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สร้างความคึกคักส่งท้ายปี ด้วยแผนประกันชีวิตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “KKPGEN WEALTH 5/1 (SP)” ประกันสะสมทรัพย์ ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลูกค้ากลุ่มเวลท์ของธนาคารเกียรตินาคินภัทรโดยเฉพาะ

 • ชำระเบี้ยสั้นเพียง 1 ปี รับความคุ้มครองชีวิต 5 ปี
 • รับเงินคืน 3% ทุกปี (ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-4
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 103%
 • รับผลประโยชน์ตลอดสัญญารวม 115%

เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย : 1 เดือน-65 ปี (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิดหากเกินวันเกิดล่าสุด ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้ปัดอายุขึ้น)
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 5 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครั้งเดียว
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ ำ: 500,000 บาท
 • อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี : 1,000 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท (สำหรับทุกอายุและทุกเพศ)
 • การตรวจสุขภาพ : ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสุขภาพในการทำประกันตามเงื่อนไขและ กฎเกณฑ์ของบริษัท

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์นี้พิจารณารับประกันภัย โดย บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) และมีธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นนายหน้าประกันชีวิต ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

บริษัทจะไม่คุ้มครอง

 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี  นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย