ช้อปดีมีคืน ค่าเติมน้ำมัน ลดหย่อนภาษีได้ อธิบดีสรรพากรชี้อยากกระตุ้นท่องเที่ยว

ภาษีน้ำมัน

อธิบดีกรมสรรพากรเผยมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” 1 ม.ค.-15 ก.พ. 2566 เปิดทางนำค่าเติมน้ำมันมาลดหย่อนภาษีได้ จากปีก่อนไม่ได้ ชี้รัฐต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงเทศกาล-ปลุกเศรษฐกิจ ระบุต้องเป็นปั๊มน้ำมันที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้น

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่ามาตรการ “ช้อปดีมีคืน” รอบนี้ ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 2566 นั้น ได้เปิดทางให้ผู้ใช้สิทธิสามารถนำค่าเติมน้ำมันมาลดหย่อนภาษีได้ด้วย จากเดิมที่ปีก่อนจะยกเว้นค่าน้ำมันไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากต้องการช่วยเรื่องภาระของประชาชนในภาวะที่ราคาน้ำมันยังอยู่ระดับสูง และกระตุ้นการท่องเที่ยว เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวด้วย

“ฤดูกาลท่องเที่ยวก็อยากให้คนออกไปเที่ยว จะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ถ้าเติมน้ำมันถูกลง คนก็อยากไปเที่ยว แต่ถ้าน้ำมันแพงคนก็ไม่อยากออกไปไหน” นายลวรณกล่าว

               

สำหรับสถานีบริการน้ำมันที่จะใช้สิทธิได้จะต้องเป็นสถานีบริการที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้น

ทั้งนี้ เงื่อนไขช้อปดีมีคืนรอบนี้คือ ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถนำค่าใช้จ่ายที่ซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริง จำนวนไม่เกิน 40,000 บาท แบ่งเป็น 30,000 บาทแรก ต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบกระดาษ และอีก 10,000 บาท ต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนสินค้าและบริการที่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้ ก็จะมีค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสารแบบกระดาษ และค่าบริการ e-Book, ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ, ค่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ เรือ, ค่าที่พักโรงแรม, ค่าสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า, ค่าบริการโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และค่าเบี้ยประกัน