ประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีอีกกว่า 1.8 แสนครัวเรือน วันนี้

ชาวนา

ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีกกว่า 1,100 ล้านบาท ผู้ได้รับประโยชน์กว่า 1.8 แสนครัวเรือน วันนี้ (21 ธ.ค.)

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ ธ.ก.ส. ได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 แก่เกษตรกรอีกกว่า 182,727 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 1,122.39 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็น โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566 (โครงการไร่ละพัน) ครั้งที่ 3 เป็นเงินกว่า 903.44 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 111,973 ครัวเรือน และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566 งวดที่ 10 และงวดที่ 1-9 (เพิ่มเติม) เป็นเงินกว่า 218.95 ล้านบาท และมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 70,754 ครัวเรือน

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566 ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้เริ่มทยอยโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

Advertisement

ประกอบไปด้วย โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566 (โครงการไร่ละพัน) เป็นเงินกว่า 52,394 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 4.49 ล้านครัวเรือน และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 งวดที่ 1-9 เป็นจำนวนเงินกว่า 7,471.59 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 2.6 ล้านครัวเรือน

โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ สำหรับเกษตรกรที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 0-2555-0555