สำรองธนบัตร รับเทศกาลปีใหม่ 5 ปีย้อนหลัง ธปท.เตรียมไว้ปีละเท่าไร

ธนบัตร
ภาพจาก AFP

ธปท.สำรองธนบัตร รับเทศกาลปีใหม่ 5 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่เท่าไรในแต่ละปี ?

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน หลังจากที่นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่ 2566 ธปท.ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่มีความต้องการใช้ธนบัตรในระดับสูงกว่าปกติ

โอกาสนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” จึงรวบรวมข้อมูล ธปท.สำรองธนบัตร ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาว่า แต่ละปีมีจำนวนเท่าไร สะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ได้อย่างไรบ้าง?

ช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2565 – เทศกาลปีใหม่ 2566

ธปท.เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการไว้อย่างเพียงพอ โดยประมาณการว่าธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท.ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 100,000 ล้านบาท

Advertisement

ช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 – เทศกาลปีใหม่ 2565

ธปท.คาดการณ์การเบิกจ่ายธนบัตรของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564 ต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อนำไปเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนไว้ที่ 120,000 ล้านบาท

ช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 -เทศกาลปีใหม่ 2564

ธปท.ประมาณการว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท.ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2564 เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 120,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ธปท.ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการอย่างเพียงพอ

ช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2562 – เทศกาลปีใหม่ 2563

ธปท.ประมาณการว่าธนาคารพาณิขย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจากธปท. ในช่วงเทศกาลก่อนปีใหม่ 2563 เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 120,000 ล้านบาท โดยธปท.ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการอย่างเพียงพอ

ช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2561-เทศกาลปีใหม่ 2562

ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2562 เป็นช่วงที่ประชาชนมีความต้องการใช้ธนบัตรสูงกว่าปกติ ธปท.คาดว่า ธนาคารพาณิชย์เบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท.สุทธิประมาณ 130,000 ล้านบาท