แบงก์ชาติสำรองธนบัตร 1.2 แสนล้าน รองรับเทศกาลปีใหม่

คลังเปิดลงทะเบียน รับเงิน 3,000 บาท 2

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2562 และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนมีความต้องการใช้ธนบัตรในระดับสูงกว่าปกติ ธปท. ประมาณการว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2563 เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 120,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการไว้อย่างเพียงพอ