ก.ล.ต.สั่ง Zipmex แจงกรณีธุรกิจไม่เป็นไปตามไลเซนส์ ขีดเส้นตาย 12 ม.ค.66

ก.ล.ต. zipmex

สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัท ซิปเม็กซ์ (Zipmex) ชี้แจงกรณีประกอบธุรกิจไม่เป็นไปตามใบอนุญาตการประกอบสินทรัพย์ดิจิทัล ขีดเส้นตายภายใน 12 ม.ค. 2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการกรณีบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex)

โดยทาง ก.ล.ต. ได้แจ้งให้ Zipmex ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีการประกอบธุรกิจที่อาจไม่เป็นไปตามใบอนุญาตการประกอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทได้รับ ตาม พ.ร.ก.ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2566 เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป