ผลสลากออมทรัพย์ (ธ.ก.ส.) งวดวันที่ 17 มกราคม 2566

ผลสลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. งวด 17 มกราคม 2566

ตรวจผลการออกรางวัล สลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดวันที่ 17 มกราคม 2566

ผลสลาก ธ.ก.ส. 17/1/66 ตรวจสลาก ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดให้ตรวจสลากออมทรัพย์ งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2566

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 35 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 29 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 17 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 7 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ครั้งที่ 2 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนครั้งที่ 41 ประจำวันที่ 17 มกราคม 2566

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 RL 5 0 3 2 3 4 4

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 งQ 5 0 3 2 3 4 4
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชC 5 0 3 2 3 4 4
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ณT 5 0 3 2 3 4 4

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 5,000,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. 1A 5 0 3 2 3 4 4

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท หมายเลข 5 0 3 2 3 4 4

ส่วนรางวัลอื่น ๆ ตามภาพด้านล่าง

สลาก ธกส 17 มค 66