บลจ.ทิสโก้ เปิดขายกองทุนตราสารหนี้คุณภาพดีในสหรัฐ 6-14 ก.พ.นี้

ดอลลาร์
ภาพ : pixabay

บลจ.ทิสโก้ เสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ (TUSBOND) เน้นลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐ ที่มีความมั่นคงจากการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนคุณภาพดี รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ที่อยู่ในระดับสูง เปิดเสนอขายไอพีโอ (IPO) 6-14 กุมภาพันธ์ 2566  

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan Deputy Managing Director of TISCOASSET) เปิดเผยว่า ในปี 2566 ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงต้องเผชิญกับความผันผวน เพราะอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจทั่วโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และนโยบายการเงินจากธนาคารกลางต่าง ๆ ทั่วโลกที่ยังคงมีความเข้มงวด

ดังนั้น บลจ.ทิสโก้มองว่า หากเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐ ที่มีคุณภาพดีจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแสวงหาผลตอบแทน และช่วยกระจายความเสี่ยงพร้อมลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนได้ เนื่องจาก ปัจจุบันตราสารหนี้สหรัฐ ที่มีคุณภาพดี ให้ผลตอบแทน (Yield) ในระดับสูง ตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่า ในปีนี้ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาอยู่ที่ประมาณ 5% ขึ้นไป นอกจากนี้ ในอนาคตหากดอกเบี้ยสหรัฐ อ่อนตัวลงตามทิศทางการอ่อนตัวของเงินเฟ้อ ก็มีโอกาสที่การลงทุนในตราสารนี้จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในรูปของ Capital Gain อีกด้วย

และเพื่อให้นักลงทุนที่รับความเสี่ยงและความผันผวนได้ไม่มากนัก มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง

บลจ.ทิสโก้จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ (TUSBOND) ความเสี่ยงระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds-US Aggregate Bond ชนิดหน่วยลงทุน C (acc)-USD ซึ่งมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 67% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐประเทศสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานหรือบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจหลักในประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2566 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

“กองทุน TUSBOND มีความโดดเด่นตรงที่เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐ ทั้งพันธบัตรสหรัฐ และตราสารหนี้เอกชนในระดับลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น ซึ่งถือได้ว่ามีความมั่นคง มีโอกาสได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยสหรัฐ ที่อยู่ในระดับสูงมากแล้ว พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับตัวลงของดอกเบี้ยในอนาคต โดยกองทุน TUSBOND ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds-US  Aggregate Bond ที่มีการกระจายตัวลงทุนทั้งในพันธบัตรสหรัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชนในสหรัฐ


โดยปัจจุบันมีผลตอบแทนเฉลี่ยในระดับ 5% ขึ้นไป มีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนมากกว่า 5 ปี  มีสัดส่วนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเพียงประมาณ 30% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ภาครัฐ และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 90% ขณะที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูง” นายสาห์รัชกล่าว