บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนถือบัตรเดิมใช้สิทธิได้ถึงเมื่อไหร่ เช็กเลย

บัตรสวัสดิการ บัตรเดิม เช็กสิทธิ

คลังแจ้งผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบปี 2565 รีบยืนยันตัวตนตั้งแต่ 1 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป ชี้รอบใหม่เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่ 1 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป ส่วนผู้ถือบัตรเดิมยังใช้สิทธิได้อีกระยะ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ “ผ่านเกณฑ์” การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการ ปี 2565 ต้องยืนยันตัวตน ณ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย

เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากสถานะการยืนยันตัวตนสมบูรณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ในกรณีที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1-26 มีนาคม 2566 และในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

Advertisement

สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2566 เท่านั้น