บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่านเกณฑ์ ยื่นอุทธรณ์ผ่าน 7 หน่วยงานนี้ได้

บัตรสวัสดิการ บัตรคนจน

คลังชี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” สามารถขอยื่นอุทธรณ์ผ่าน 7 หน่วยงานได้

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า การขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สำหรับผู้ที่ “ไม่ผ่านเกณฑ์” สามารถขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

1.ธนาคารออมสิน

2.ธนาคารกรุงไทย

Advertisement

3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

4.สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด

5.ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

6.สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

7.ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ทั้งนี้ ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

Advertisement

นอกจากนี้ หากไม่สะดวกไปที่ 7 หน่วยงานนี้ ก็สามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น.ของทุกวัน

โดยการยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ทำได้ภายในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-1 พฤษภาคม 2566

“หลังจากผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติดำเนินการยืนยันการขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566” รมว.คลังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการ ปี 2565 เพิ่มเติมได้ที่

– เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

Advertisement

– สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.09-4858-9794 (เวลาทำการ 08.30-16.30 น.)

– สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร.0-2273-9020 ต่อ 3502, 3503, 3506, 3536, 3542, 3518 หรือ โทร.08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30-16.30 น.)

– ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.0-2109-2345 (เวลาทำการ 08.30-17.30 น.)