หุ้น PTT-MINT พบบิ๊กลอตปริศนา มูลค่าพันล้าน

ตลาดหลักทรัพย์ฯเผยรายการซื้อขายหุ้นในกระดานรายใหญ่ พบบิ๊กลอตปริศนา PTT กว่า 31 ล้านหุ้น มูลค่า 993.5 ล้านบาท MINT กว่า 2.99 ล้านหุ้น มูลค่า 100.98 ล้านบาท

 

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานว่า เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2566 มีรายการซื้อขายหุ้นในกระดานรายใหญ่ (Big Lot) รวมทั้งสิ้น 24 รายการ โดยพบบิ๊กลอตปริศนารายการใหญ่ ๆ จำนวน 2 รายการคือ 1.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น PTT รวมจำนวน 3 รายการ คิดเป็นจำนวนรวม 31 ล้านหุ้น ที่ราคาเฉลี่ย 32.05 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินรวมกว่า 993.5 ล้านบาท

และ 2.บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น MINT จำนวน 1 รายการ คิดเป็นจำนวนรวม 2.99 ล้านหุ้น ที่ราคาเฉลี่ย 33.72 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินรวมกว่า 100.98 ล้านบาท

อนึ่ง Big Lot คือ การซื้อขายปริมาณตั้งแต่ 1 ล้านหุ้น หรือมูลค่าซื้อขายตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป