เริ่มพรุ่งนี้ (11 มี.ค.) ธนาคารรัฐเปิดยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในห้าง

3 แบงก์ของรัฐ เปิดให้บริการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทุกสาขาในห้างสรรพสินค้า เริ่ม 11 มี.ค.เป็นต้นไป

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 11 มีนาคมนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จะสามารถเข้าใช้บริการยืนยันตัวตน ผ่านสาขาในห้างสรรพสินค้าของ 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้

ก่อนหน้านี้ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า การให้บริการในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีดำริให้สาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ที่มีสาขาในห้างสรรพสินค้า ที่ยังไม่ให้บริการยืนยันตัวตน และยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ พิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการทุกวัน

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ตรวจสอบผลแล้วเป็นผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ สามารถดำเนินการยืนยันตัวตน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ผ่าน 3 ธนาคาร ดังนี้

  1. ธนาคารกรุงไทย
  2. ธนาคารออมสิน
  3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ทั้งนี้ จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย ณ ธนาคารดังกล่าว ตามวันและเวลาทำการของแต่ละธนาคาร

โดยเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนโครงการ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการหากกรณีที่ภาครัฐมีสวัสดิการที่จะโอนเข้าบัญชีในอนาคต

นอกจากนี้ หากดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 1-26 มีนาคม 2566 และตรวจสอบพบว่า ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC) จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

แต่หากผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

  • ผู้ที่ยืนยันตัวตนช่วงวันที่ 27 มี.ค.-26 เม.ย. 2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป
  • ผู้ที่ยืนยันตัวตนช่วงวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค. 2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป
  • ผู้ที่ยืนยันตัวตนช่วงวันที่ 27 พ.ค.-26 มิ.ย. 2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ยืนยันตัวตนในช่วงวันที่ 27 พ.ค.-26 มิ.ย. 2566 จะได้รับสิทธิย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเท่านั้น)

ส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป และจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้ นอกจากนี้ ผู้ได้รับสิทธิจะต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับสิทธิสวัสดิการด้วย