3 ธนาคารเปิดทุกสาขาในห้าง ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีวันหยุด

3 ธนาคารยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีวันหยุด
ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีวันหยุด

ก.คลัง เผยผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า 3.5 ล้านราย ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 7.6 แสนราย ด้านผู้บริหารสั่ง 3 ธนาคาร “กรุงไทย-ออมสิน-ธ.ก.ส.” เปิดสาขาในห้างทุกแห่งให้บริการยืนยันตัวตน ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  ปี 2565 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 3,583,633 ราย

สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 763,449 ราย

               
ธนาคารทุกสาขาในห้างให้บริการ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีวันหยุด
ธนาคารทุกสาขาในห้างให้บริการ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีวันหยุด

ธนาคารทุกสาขาในห้างให้บริการไม่มีวันหยุด

ทั้งนี้ การยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติหรือขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นไปตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยการให้บริการในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีดำริให้สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีสาขาในห้างสรรพสินค้าที่ยังไม่ให้บริการยืนยันตัวตน และยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ พิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน