ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยื่นอุทธรณ์ “คลังจังหวัด” ไม่เว้นวันหยุด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คลังอัพเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยอดผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติกว่า 8.6 แสนราย พร้อมเปิด “คลังจังหวัด” ทุกแห่งให้ยื่นอุทธรณ์ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตลอดเดือน มี.ค.นี้

วันที่ 11 มีนาคม 2566 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น.ของทุกวัน

หรือขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2566 ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวัน รวมวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2566

Advertisement

ทั้งนี้ ล่าสุด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั้งสิ้นจำนวน 861,038 ราย