นายกสมาคม บลจ.ชี้กองทุนรวมไทยลงทุน SVB น้อย คาดกระทบระยะสั้น

กองทุน-กองทุนรวม
ภาพจาก PIXABAY

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนเผยกองทุนรวมของไทยมีการลงทุนใน SVB ในสัดส่วนที่จำกัด คาดเป็นเพียงผลกระทบในระยะสั้น

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ชี้แจงกรณีธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ที่ประสบปัญหา ซึ่ง Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ของสหรัฐอเมริกามีคำสั่งให้ปิดกิจการเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นั้น สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (สมาคม) ได้สำรวจข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมไทยทั้งหมดที่มีการลงทุนในต่างประเทศ

พบว่า บลจ.ไทยไม่มีการลงทุนโดยตรงใน SVB แต่เป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมปลายทาง (Master Fund) โดยเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนเฉพาะกลุ่ม Financial และ Financial Technology (Fintech) เท่านั้น โดยกองทุน Master Fund จะมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้ผลกระทบนั้นอยู่ในวงที่จำกัด

ทั้งนี้ กองทุนรวมของไทยแต่ละแห่งที่มีการลงทุนใน SVB ได้ติดตามการลงทุนกับกองทุน Master Fund อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อกองทุนรวมของไทยและกำหนดแนวทางในการจัดการอย่างทันท่วงที โดยกองทุน Master Fund มีการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสม และดำเนินการสำรองสภาพคล่องไว้รองรับ เบื้องต้น ยังไม่พบการไหลออกของเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญทั้งในส่วนของ Master Fund และกองทุนรวมของไทย

Advertisement

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกมาแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว โดย Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ซึ่งเป็นสถาบันค้ำประกันเงินฝากของสหรัฐ ได้ประกาศค้ำประกันผู้ฝากเงินเต็มจำนวนของ SVB ทำให้ลูกค้าสามารถกลับมาถอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566

อีกทั้งธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ก็ได้ออกมาตรการ Bank Term Funding Facility เพื่อเข้ามาดูแลปัญหาสภาพคล่องที่อาจจะเกิดกับธนาคารอื่น ๆ ด้วย จึงคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะกระทบกับอุตสาหกรรมการเงินและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกาในลักษณะที่เป็นแรงกดดันระยะสั้น

อย่างไรก็ดี สมาคมและ บลจ.จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน