ทิพยประกันภัย สภาผู้บริโภคนัดฟ้องคดีกลุ่ม ศาลไต่สวนนัดแรก 1 พ.ค.นี้

สภาองค์กรของผู้บริโภค นัดฟ้องคดีกลุ่ม ทิพยประกันภัย กรณีเคลมโควิดไม่ได้ ศาลนัดไต่สวนนัดแรก 1 พ.ค. 2566 

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายโสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดเผยว่า วันนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคและตัวแทนผู้บริโภคได้มายื่นฟ้องคดีกลุ่ม ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ กรณีผู้บริโภคหลายรายเคลมประกันภัยโควิดไม่ได้จากบริษัททิพยประกันภัย โดยถูกปฏิเสธการจ่ายเงินค่าชดเชยรายได้รายวันให้กับผู้เอาประกันภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ได้เชิญบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มาหารือและเจรจาในการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่ก็ไม่ได้ข้อยุติ

โดยมองว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจำนวนมาก และจากเรื่องร้องเรียนของสภาองค์กรของผู้บริโภคก็มีผู้เสียหายมากกว่า 100 ราย ที่เกิดจากการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัททิพยประกันภัยและไม่ได้รับเคลมประกันตามสัญญา

นายสมชาย อามีน ทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า การยื่นฟ้องคดีกลุ่มในครั้งนี้มองว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภคทุกคนที่มีส่วนในการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิดกับบริษัททิพยประกันภัยทุกราย โดยกรมธรรม์ที่บริษัททิพยประกันภัยออกจำหน่ายให้กับประชาชนมีจำนวนนับหมื่นราย เพราะฉะนั้นผู้เสียหายในคดีนี้มีค่อนข้างมาก

โดยได้ขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษจำนวน 5 เท่าของความเสียหายที่โจทก์และสมาชิกกลุ่มแต่ละรายได้รับจากการที่บริษัทปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม และเพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยรายอื่นทำพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภคแบบเดียวกันอีก

ทั้งนี้วันนี้ได้เลือกตัวแทนซึ่งเป็นโจทย์ผู้เสียหายจริง 5 คน พร้อมด้วยสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นผู้เสียหายโจทย์ที่ 1 เพราะตามกฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ให้สิทธิขององค์กรเป็นผู้แทนของผู้บริโภค จึงถือเป็นผู้ที่มีความเสียหายด้วยส่วนหนึ่ง ส่วนโจทย์ที่ 2-6 จะเป็นผู้เสียหายโดยตรงที่ซื้อกรมธรรม์และถูกปฏิเสธเคลมประกันภัยโควิด


สำหรับการยื่นฟ้องคดีกลุ่มจะต้องมีการไต่สวนคำร้องก่อนที่จะให้ศาลรับฟ้องคดีกลุ่ม โดยศาลได้มีการนัดไต่สวนนัดแรกในวันที่ 1 พ.ค. 2566 เพื่อจะพิจารณารับฟ้องคดีกลุ่มหรือไม่ หากหลังจากที่ศาลรับฟ้องคดีกลุ่มแล้วก็จะต้องมีการประกาศหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารทางออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิดของบริษัททิพยประกันภัยรับทราบ หากใครไม่ประสงค์จะฟ้องคดีก็ให้มาแถลงตัวออกจากคดี