สภาผู้บริโภค นัดรวมกลุ่มยื่นฟ้อง “ทิพยประกันภัย” กรณีเคลมประกันโควิดไม่ได้

สภาผู้บริโภคฟ้องทิพยประกันภัย

สภาองค์กรของผู้บริโภค นัดรวมกลุ่มลูกค้ายื่นฟ้อง “ทิพยประกันภัย” คดีกลุ่ม กรณีเคลมประกันภัยโควิดไม่ได้ 20 มีนาคมนี้ ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เขตสาทร 

วันที่ 19 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาองค์กรของผู้บริโภค (Thailand Consumers Council) ได้เชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว “ยื่นฟ้องคดีทิพยประกันภัยเป็นคดีกลุ่ม กรณีเคลมประกันโควิดไม่ได้” ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เขตสาทร

ก่อนหน้านี้ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้เผยภาพรวมปัญหาผู้บริโภคทั่วประเทศ ตลอดปีที่ผ่านมา โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาผู้บริโภคจากทั้งสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค หน่วยงานประจำจังหวัด 13 จังหวัด และองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 ธันวาคม 2565 สภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 15,470 กรณี ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น 12,685 กรณี คิดเป็นร้อยละ 82 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด รวมเป็นมูลค่าความสำเร็จในการคุ้มครองผู้บริโภค 333,054,550 บาท ส่วนที่เหลืออีก 2,785 กรณี หรือร้อยละ 18 อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

สำหรับปัญหาที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุด คือ ปัญหาด้านการเงินการธนาคาร จำนวน 7,441 กรณี คิดเป็นร้อยละ 48.10 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นกรณีการทำประกันภัยโควิด-19 แต่เมื่อผู้บริโภคติดโควิด-19 แล้วเคลมประกัน กลับถูกปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

โดยบริษัทประกันภัยที่พบปัญหา ได้แก่ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้เอาประกันที่ถูกปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ 

1.ติดต่อและประสานงานกับบริษัทประกันภัยซึ่งเป็นเจ้าของกรมธรรม์ ให้จ่ายค่าสินไหมให้กับผู้บริโภค ซึ่งจากการเจรจาไกล่เกลี่ยพบว่า บางกรณีมีปัญหาเรื่องการออกใบรับรองแพทย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสภา ได้แจ้งให้ผู้เอาประกันเข้าไปแก้ไขใบรับรองแพทย์ และยื่นขอเคลมค่าสินไหมอีกครั้ง

2.เป็นที่ปรึกษาให้ผู้บริโภคที่ยื่นฟ้องคดีด้วยตนเอง ในกรณีที่บริษัทที่ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนได้ 

3.เตรียมฟ้องคดีให้กับผู้บริโภคกลุ่มที่เป็นผู้เอาประกันของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัทปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหม