ส่อง 5 หุ้น จำนำทะเบียนรถ จ่ายปันผลปี’65 ใครเปย์มาก-น้อย ?

จำนำทะเบียนรถ

หุ้นธุรกิจจำนำทะเบียนรถ 5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประชุมผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายเงินปันผล งวดปี 2565 กำหนดจ่ายในช่วงเดือน พ.ค.นี้

วันที่ 27 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันธุรกิจจำนำทะเบียนรถ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ทั้งธนาคาร และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (น็อนแบงก์) อย่างมาก เนื่องจากมาร์จิ้นดี ความเสี่ยงต่่ำ ทำให้เห็นการรุกตลาดนี้กันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมการจ่ายเงินปันผลงวดผลดำเนินงานปี 2565 ของบรรดาผู้ประกอบธุรกิจจำนำทะเบียนรถเจ้าใหญ่ ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้น เพื่อเปรียบเทียบว่า รายใดมีการจ่ายปันผลมากที่สุด

1.TIDLOR

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ไปเมื่อวันที่ 10 เม.ย.2566 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 312,167,007 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,155 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.4625 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมภายหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.4625 บาท

นอกจากนี้ ยังอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นงินสดในอัตราหุ้นละ 0.2920 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 729 ล้านบาท

2. MTC

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไปเมื่อวันที่ 18 เม.ย.2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,014 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 41.28% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2565
ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พ.ค.2566

Advertisment

3. SAK

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไปเมื่อวันที่ 20 เม.ย.2566 โดยที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 จำนวน 287,152,000 บาท โดยชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.137 บาทต่อหุ้น กำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พ.ค. 2566

4. HENG

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SAK จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2566 ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายปันผลในอัตรา 0.0666 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 253,746,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณ 55% ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พ.ค.2566

5. SAWAD

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไปเมื่อวันที่ 21 เม.ย.2566 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตรา 1.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 19 พ.ค.2566 นี้

จำนำทะเบียนรถ จ่ายปันผล

Advertisment