มาดามแป้ง ต่อสัญญาจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 1.26 แสนบาท/เดือน

นางนวลพรรณ ล่ำซำ

เมืองไทยประกันภัย ต่อสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย 1.26 แสนบาท/เดือน วิเคราะห์โปรดักต์-ผลตอบแทน สัญญา 1 ปี มีผล 1 พ.ค. 66-30 เม.ย. 67

วันที่ 27 เมษายน 2566 นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันภัย (MTI) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้อนุมัติให้บริษัทดำเนินการต่อสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สัญญามีผลบังคับ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 จนถึง 30 เมษายน 2567

               

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัย วิเคราะห์ผลตอบแทนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างเหมาะสมรอบคอบ โดยคิดค่าบริการต่อเดือน 126,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยมูลค่ารวมตลอดสัญญา 1.512 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป มูลค่าสัญญานี้ได้คำนวณจากฐานเงินเดือน และความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรของผู้รับจ้าง รวมถึงระยะเวลาการให้บริการให้กับบริษัท มีเหตุผลสำคัญคือ ผู้รับจ้างมีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และโดยที่ธุรกิจประกันภัยมีบุคลากรค่อนข้างจำกัด

ในขณะที่ผู้รับจ้างมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ ซึ่งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การให้บริการดังกล่าวไม่ใช่การดำเนินธุรกิจหลักของผู้รับจ้าง