ttb ชี้ขึ้นค่าธรรมเนียมถอนเงินสด-จ่ายบิลที่สาขา แบงก์จำเป็นต้องลดภาระต้นทุน

TTB

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ชี้โครงสร้างค่าธรรมเนียมแบงก์ต้องรื้อใหม่ เหตุธนาคารแบกต้นทุน “เบิกถอนเงินสด-จ่ายบิลที่สาขา” เฉลี่ย 50 บาท/รายการ แต่ไม่สามารถเรียกเก็บลูกค้าได้ รับต้องสื่อสารกับลูกค้าสร้างความเข้าใจก่อนให้พร้อมปรับพฤติกรรมไปใช้เครื่องอัติโนมัติ-จองคิวล่วงหน้า

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า การปรับโครงสร้างธรรมเนียมในการทำธุรกรรมทางการเงินนั้น มองว่าบางธุรกรรมควรมีการเรียกเก็บ เช่น การเบิกถอนเงินสดหน้าเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร หรือการจ่ายบิล ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ทำค่อนข้างเยอะ และมีต้นทุนในการบริหารจัดการเฉลี่ย 50 บาทต่อรายการ แต่เป็นธุรกรรมที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บกับลูกค้าได้ จึงเป็นธุรกรรมที่น่าจะต้องมีการทบทวน

อย่างไรก็ดี ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด อาจจะต้องมีการสื่อสารและชี้แจ้งทำความเข้าใจกับลูกค้าเพิ่มเติม เช่น หากจะมีการเบิกถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์สาขา อาจจะมีการแนะนำให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมที่เครื่องอัติโนมัติ เช่น ATM และ CDM แทน หรือการให้ลูกค้าจองคิวล่วงหน้าในการเบิกถอนเงินสด เนื่องจากปัจจุบันธนาคารจะมีต้นทุนในการเก็บรักษาเงินสด หรือเตรียมเงินล่วงหน้าไว้ให้กับลูกค้า

               

ทั้งนี้ ในส่วนของธนาคารทีทีบี จะเห็นว่าธนาคารไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับลูกค้า เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ของธนาคารที่ให้บริการลูกค้าฟรี ในส่วนของการถอนเงินสด โอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ดังนั้น หากจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนของ Cardless ของระบบธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอาจจะยังไม่เก็บค่าธรรมเนียมถอนเงินไม่ใช่บัตร แต่หากในอนาคตธนาคารมีการปรับผลิตภัณฑ์ใหม่ อาจจะมีการจำกัดบางธุรกรรมหรือจำกัดวงเงิน ซึ่งหากลูกค้าทำเกินเพดานที่กำหนดอาจจะต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

และหากดูปัจจุบันจะพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ทำบัตรเดบิต แต่หันไปใช้ Cardless ซึ่งจะมีบางส่วนที่ต้องการทำบัตรเดบิตเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ ทำให้รายได้ธุรกิจบัตรตรงนี้ลดลง

“บางธุรกรรมอาจจะต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เช่น การถอนเงินที่สาขา เพราะเรามีทางเลือกอื่น ๆ ให้ลูกค้าใช้ แต่ทำไมลูกค้ายังถอนเงินหน้าสาขา ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มีต้นทุน แต่เราเก็บไม่ได้ ดังนั้น ในแง่บริโภคหากแบงก์ไม่มีทางเลือกในการทำธุรกรรม อันนี้ก็ไม่สามารถเรียกเก็บได้ แต่หากมีทางเลือกออฟชั่น เราก็ควรจะดูความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมให้เปลี่ยนไปตามพฤติกรรม”

Advertisement