ttb แจ้งลูกค้าเตรียมอัพเดตข้อมูล รับการสแกนใบหน้าทำธุรกรรม ก.ค.นี้

ttb ttb touch ยืนยันตัวตน สแกนใบหน้า ทำธุรกรรม

ทีทีบี (ttb) เริ่มแจ้งลูกค้าผ่านแอป เตรียมอัพเดตข้อมูล รับมาตรการสแกนใบหน้าทำธุรกรรม ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป เผยลูกค้าส่วนใหญ่ มีข้อมูลใบหน้ากับธนาคารแล้ว

วันที่ 30 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารต่าง ๆ มีมาตรการยกระดับความปลอดภัยการใช้แอปพลิเคชั่นธนาคาร หรือ Mobile Banking ด้วยการสแกนหน้า โดยการเตรียมพร้อม “ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า” และติดต่อให้ลูกค้าของธนาคาร ติดต่อสาขาหรือช่องทางที่กำหนด ให้อัพเดตข้อมูลทั้งบัตรประชาชน และข้อมูลใบหน้าของลูกค้า เพื่อรองรับการยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไข ผ่านแอปพลิเคชั่นโมบายแบงกิ้ง

ล่าสุด ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีเอ็มบีธนชาต (ttb) เริ่มประชาสัมพันธ์ลูกค้าผ่านแอปพลิเคชั่น ttb touch ให้เตรียมพร้อมในการสแกนใบหน้าสำหรับมาตรการดังกล่าว โดยธนาคารระบุว่า จะเริ่มต้นใช้ระบบดังกล่าว ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

               

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมผ่านลิงก์ที่แนบมากับข้อความประชาสัมพันธ์ทางแอปพลิเคชั่น ระบุว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยออกกฎใหม่ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคาร โดยลูกค้าต้องทำการสแกนใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนผ่านแอปในขั้นตอนการทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้

  • โอนเงินให้บุคคลอื่นหรือธนาคารอื่น ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ต่อครั้ง
  • โอนเงินให้บุคคลอื่นหรือธนาคารอื่น ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป ต่อวัน
  • ปรับเพิ่มวงเงิน

สำหรับลูกค้าทีทีบี จะมีผลตั้งแต่ ต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ลูกค้าทีทีบีส่วนใหญ่ สามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ตามปกติ เนื่องจากมีการอัพเดตข้อมูลบัตรประชาชนและเก็บข้อมูลใบหน้ากับทางธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Advertisement

3 ข้อความ แจ้งสถานะการยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้า

ขณะเดียวกัน ธนาคารมีการแจ้งสถานะลูกค้าแต่ละท่าน (อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2566) ผ่านทางแอป ทีทีบี ทัช แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

แบบที่ 1

ข้อความที่ได้รับ : ข้อมูลของคุณอัพเดตแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปสแกนใบหน้าเพิ่มที่สาขา ก็ทำธุรกรรมบนแอป ttb touch ได้ตามปกติครับ

Advertisement

แนวทางปฏิบัติ : ลูกค้าเคยเก็บข้อมูลบัตรประชาชนและสแกนใบหน้ากับทางธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องไปอัพเดตข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถทำธุรกรรมบนแอป ทีทีบี ทัชได้ตามปกติ

แบบที่ 2

ข้อความที่ได้รับ : คุณสามารถอัพเดตข้อมูลใบหน้าผ่านแอป ttb touch ได้หลังเดือนกรกฎาคม 2566 ไม่จำเป็นต้องไปสแกนใบหน้าที่สาขาครับ

แนวทางปฏิบัติ : ลูกค้าเคยเก็บข้อมูลบัตรประชาชนกับทางธนาคาร แต่ยังไม่เคยเก็บข้อมูลใบหน้า ท่านสามารถสแกนใบหน้า เพื่ออัพเดตข้อมูลผ่านแอป ทีทีบี ทัช ได้ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยไม่ต้องไปสาขา ก็สามารถทำธุรกรรมบนแอป ทีทีบี ทัชได้ตามปกติ

แบบที่ 3

ข้อความที่ได้รับ : โปรดติดต่อสาขาเพื่ออัพเดตข้อมูลใบหน้า เพื่อให้โอนเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ได้ หลังเดือนกรกฎาคม 2566

แนวทางปฏิบัติ : ลูกค้ายังไม่เคยเก็บข้อมูลบัตรประชาชนและ/หรือสแกนใบหน้ากับทางธนาคาร ซึ่งจะทำให้ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมที่ต้องยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าได้ เพื่อยกระดับความปลอดภัย และเพิ่อความสะดวกในการทำธุรกรรม โปรดนำบัตรประชาชนและไปสแกนใบหน้าที่ทีทีบี ทุกสาขา ใกล้บ้านท่าน

10 ผู้ให้บริการ แจ้งลูกค้าอัพเดต ยกระดับความปลอดภัย

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 ระบุว่า ขณะนี้มี 9 ธนาคาร เปิดให้ลูกค้าของธนาคารนั้น ๆ ติดต่อสาขาหรือช่องทางที่ระบุไว้ เพื่ออัพเดตข้อมูลบัตรประชาชนและสแกนใบหน้า รองรับการยกระดับความปลอดภัย

ขณะเดียวกัน มี 2 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ 1 ผู้ให้บริการ e-wallet คือ ทรูมันนี่ วอลเล็ต (Truemoney Wallet) เริ่มเปิดใช้ระบบสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขแล้ว