บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลอุทธรณ์ 12 มิ.ย. ยอดกว่า 1.2 ล้านราย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลังเผยมียอดผู้ขออุทธรณ์ผลพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กว่า 1.2 ล้านราย ชี้ประกาศผล 12 มิ.ย. 2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-1 พฤษภาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,266,682 ราย

ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาการให้ยื่นอุทธรณ์ของผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว และกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาผลอุทธรณ์ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566

ส่วนความคืบหน้าการใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการ ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. มีมูลค่าการใช้สิทธิสะสมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 จำนวนกว่า 3,772.40 ล้านบาท จากผู้มีสิทธิจำนวนกว่า 12.56 ล้านราย

โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิในวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าฯ จำนวน 3,594.07 ล้านบาท วงเงินบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า จำนวน 104.85 ล้านบาท วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 33.46 ล้านบาท วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 30.11 ล้านบาท และวงเงินบรรเทาภาระค่าน้ำประปา จำนวน 9.91 ล้านบาทตามลำดับ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th