หมอเสริฐเทขายหุ้น BDMS 4 วันรวด กว่า 19 ล้านหุ้น

หมอเสริฐ เทขายหุ้น BDMS 4 วันรวด กว่า 19 ล้านหุ้น

หมอเสริฐ กรรมการ ”กรุงเทพดุสิตเวชการ” เทขายหุ้น BDMS 4 วันรวด กว่า 19.07 ล้านหุ้น มูลค่ารวมกว่า 561.55 ล้านบาท

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS โดยนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือ “หมอเสริฐ” ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น “กรรมการ” ของ BDMS

โดยพบว่าในเดือน พ.ค. 2566 หมอเสริฐได้ดำเนินการขายหุ้น BDMS รวมทั้งหมด 4 ครั้ง จำนวน 19.07 ล้านหุ้น มูลค่ารวมกว่า 561.55 ล้านบาท ประกอบด้วย

               

1.ขายหุ้นเมื่อวันที่ 12 พ.ค. จำนวน 1 ล้านหุ้น ที่ราคา 29.75 บาท มูลค่า 29.75 ล้านบาท
2.ขายหุ้นเมื่อวันที่ 15 พ.ค. จำนวน 2 ล้านหุ้น ที่ราคา 29.75 บาท มูลค่า 59.5 ล้านบาท
3.ขายหุ้นเมื่อวันที่ 16 พ.ค. จำนวน 8 ล้านหุ้น ที่ราคา 29.50 บาท มูลค่า 236 ล้านบาท
4.ขายหุ้นเมื่อวันที่ 17 พ.ค. จำนวน 8.07 ล้านหุ้น ที่ราคา 29.25 บาท มูลค่า 236.30 ล้านบาท

ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ถือหลังวันที่ทำรายการ มีจำนวน 2,022.45 ล้านหุ้น

Advertisement