ช.การช่าง ปิดจ็อบขายหุ้นกู้ 9,000 ล้านบาท เดินหน้าขยายธุรกิจ

ช.การช่าง

บมจ. ช.การช่าง (CK) ประกาศปิดการขายหุ้นกู้จำนวน 4 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป-สถาบัน ด้วยมูลค่ารวม 9,000 ล้านบาท บริษัทตั้งเป้าจะเดินหน้าขยายธุรกิจและแสวงหาโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK กล่าวว่า บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปคืนหนี้เงินกู้เดิม และเพื่อรองรับการลงทุนหรือขยายธุรกิจ ทั้งนี้ จากการสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน ปรากฏว่ามีผู้ลงทุนทั้งประชาชนทั่วไปและสถาบันให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้จำนวนมาก

นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์
นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK

ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่บริษัทวางแผนที่จะเสนอขายเดิมเพียง 5,000 ล้านบาทถึง 2 เท่า ทางบริษัทจึงตัดสินใจนำหุ้นกู้สำรอง (green shoes) ออกเสนอขายเพิ่มเติมอีก 4,000 ล้านบาท รวมจำนวนหุ้นกู้ที่จัดออกในครั้งนี้ทั้งสิ้นมูลค่า 9,000 ล้านบาท และได้เปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

               

สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี จำนวน 3,800 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.15% ต่อปี จำนวน 3,200 ล้านบาท กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ หุ้นกู้อายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี เป็นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน และหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ช.การช่าง กล่าวต่อว่า บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นและไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ ช.การช่าง พร้อมทั้งขอขอบคุณสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย ที่อำนวยความสะดวก ทั้งการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน รวมถึงความสะดวกในการเข้าถึงหุ้นกู้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย จนทำให้การขายประสบผลสำเร็จเกินเป้าหมายที่วางไว้

Advertisement

ช.การช่าง

โดยหลังจากนี้ บริษัทจะเดินหน้าขยายธุรกิจและแสวงหาโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน ในฐานะบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาคอย่างครบวงจร

ปัจจุบัน บมจ.ช.การช่าง ดำเนินธุรกิจการก่อสร้าง ทั้งระบบขนส่งมวลชน ท่าอากาศยาน ถนน ทางด่วน สะพาน พลังงาน ระบบน้ำและท่าเรือ และธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค ด้วยการเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ

รวมถึงบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ในสัดส่วน 34.72% บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตจำหน่ายน้ำประปาและบริหารจัดการน้ำเสีย ในสัดส่วน 19.40% และถือหุ้นในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ผู้ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ในสัดส่วน 30.00% (ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Advertisement

ทางด้านธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ระบุว่า ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ ช.การช่าง นอกจากจะมาจากผลตอบแทนที่น่าพอใจและระยะเวลาการลงทุนที่มีทางเลือกหลากหลายแล้ว

ปัจจัยสำคัญอีกประการมาจากความเชื่อมั่นในสถานะความแข็งแกร่งของ CK ในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย ที่มีความสามารถในการรับงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และโครงการที่มีความซับซ้อน ที่ช่วยตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน