ช.การช่าง เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 รุ่น 3.20-4.15% ต่อปี เปิดจอง 22-24 พ.ค.นี้

ช.การช่าง เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 รุ่น

ช.การช่าง เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 รุ่น เสนอขายประชาชนทั่วไป-สถาบัน 3.20-4.15% ต่อปี ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A- แนวโน้ม “คงที่” จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ระหว่าง 22-24 พฤษภาคม 2566

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK กล่าวว่า บริษัทมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน เนื่องจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ถือเป็นการกลับมาออกหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนรายย่อย หลังจากที่บริษัทห่างหายจากการออกหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยไปนาน รวมถึงอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ที่กำลังจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนนั้น เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่กำลังมองหาหุ้นกู้ในระดับ Investment Grade จากบริษัทที่มีความมั่นคงด้วย

ณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์
ณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์

สำหรับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ช.การช่าง จำนวน 4 รุ่น มีดังนี้ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี ขณะที่อีก 3 รุ่น ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.15% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

               

ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร สะท้อนสถานะของบริษัทในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำในประเทศไทย ที่มีความสามารถในการรับงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และโครงการที่มีความซับซ้อน และมีความยืดหยุ่นทางการเงินที่เกิดจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์

ปัจจุบัน บมจ.ช.การช่าง ดำเนินธุรกิจการก่อสร้าง ทั้งระบบขนส่งมวลชน ท่าอากาศยาน ถนน ทางด่วน สะพาน พลังงาน ระบบน้ำและท่าเรือ และธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค ด้วยการเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ

รวมถึงบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ในสัดส่วน 33.37% บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตจำหน่ายน้ำประปาและบริหารจัดการน้ำเสีย ในสัดส่วน 19.40% และถือหุ้นในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ผู้ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ในสัดส่วน 30.00% (ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ ช.การช่าง ที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไป สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย